Vpogled v podatke preko interneta

Brezplačno dobite geslo za dostop do dostopa podatkov preko interneta.

Stranke imate možnost dostopa do osnovnih računovodskih podatkov, ki jih obdeluje naše računovodstvo kar preko internet povezave. Na osnovi podatkov o vašem računalniku vam izdamo uporabniško ime in geslo. Zaradi varnosti se lahko do podatkov dostopa samo z računalnikov, ki jih vnesemo v seznam dovoljenih računalnikov za vpogled. Vpogled je na voljo vedno / 24 ur na dan.

V osnovni različici imate na voljo poročila:

  • odprte postavke kupcev
  • plačilne obveznosti do dobaviteljev
  • kartico kupcev in dobaviteljev
  • kontno kartico
  • bruto bilanco

 

S to brezplačno storitvijo pridobite ogromno časa, saj si sami izdelate poročilo o odprtih postavkah in ostala poročila. Sami vnesete zahtevane kriterije v vnosna polja (odprte postavke na datum, zapadle, odprte, ...)  in na osnovi kriterijev dobite poročila.

Poročila lahko pregledujete na ekranu ali si jih lahko izpišete na tiskalnik.