Subvencije za zaposlitev 2019

Zavod RS za zaposlovanje nudi aktualna javna povabila za pridobitev subvencije za zposlitev, v tem trenutku (3.1.2019) jih je aktualnih 10.

  1. Usposabljanje na delovnem mestu 2019 - odprto od 7.12.2018, trajala bo do porabe sredstev vendar najdlje do 31.5.2019 - za brezposelne osebe v starosti 30 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev, starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih. Usposabljanje lahko traja 2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) - prejmete 370 EUR ali 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta) - prejmete 493 EUR stroškov izvedbe usposabljanja. Več si preberite na ZRSZ.

  2. Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2019 - odprto od 7.12.2018, trajala bo do porabe sredstev vendar najdlje do 31.5.2019 - mlajši od 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih - mladi iskalci prve zaposlitve. Usposabljanje lahko traja 2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) - prejmete 370 EUR ali 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta) - prejmete 493 EUR stroškov izvedbe usposabljanja. Več si preberite na ZRSZ

  3. Javna dela 2019 - zaprto 7.1.2019. Več si preberite na ZRSZ.

  4. Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2018/2019 - objavljeno 01.10.2018, odprto najdlje do 29.11.2019 do 12:00. Predvideno je, da se bo vključilo okrog 33 brezposelnih z mednarodno zaščito v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Usposabljanje traja 6 mesecev. usposabljanja. Povrnejo se Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca in sicer mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša 250 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 1.500 EUR in strošek predhodno opravljenega zdravniškega pregleda za udeleženca. Več si preberite na ZRSZ.

  5. Delovni preizkus 2018/2019 - objavljeno 01.08.2018 in traja najdlje do 23.10.2019 do 23:59. Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, drugih kriterijev ni. Program traja najmanj od 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec. Za izvedeni delovni preizkus se povrnejo: 206 EUR za udeleženca ali samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca. Več si preberite na ZRSZ.

  6. Učne delavnice - spodbuda za zaposlovanje - Objavljeno 15.6.2018, odprto je do porabe sredstev, najkasneje do 27.12.2019. Subvencija znaša 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni ali so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Več si preberite na ZRSZ.

  7. Usposabljamo lokalno - objavljeno 8.5.2018, traja najdlje do 28.06.2019 do 12:00. Za izvedeno usposabljanje se povrnejo upravičeni stroški v vrednosti 493 EUR za udeleženca. Brezposelnim se za udeležbo mesečno izplača dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. Več si preberite na ZRSZ.

  8. Aktivni do upokojitve - objavljeno 13.4.2018, traja najdlje do 30.6.2020. Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev za polni delovni čas. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Zaposlitve se spremlja vsaj 24 mesecev. Več si preberite na ZRSZ.

  9. Zaposli me 2017/2019 - objavljeno 3.8.2017, spremenjeno 10.7.2018. Traja najdlje do 31.7.2019 oz. do porabe sredstev. Subvencija za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in so bile predlagane za vključitev s strani Zavoda za zaposlovanje. Znaša od 5.000,00 eur do 7.000,00 eur. Izplača se v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno (polni delovni čas - 40 ur na teden). Ne more se zaprositi za subvencijo če je bila oseba zaposlena v vašem podjetju v zadnjih 12 mesecih ali se je usposabljala po programih ZRSZ. Več si preberite na ZRSZ.

  10. Trajno zaposlovanje mladih - Objavljeno 4. 4. 2017, spremenjeno 2. 6. 2017, 15. 2. 2018 in 5.7.2018 ter traja do 31.7.2019. Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih iz vzhodne ali zahodne Slovenije, ki še niso dopolnili 30. leta in so prijavljeni med brezposelnimi ter jih predlaga za vključitev Zavod za zaposlovanje. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Subvencija znaša 5.000 EUR. Subvencijo se nakaže v dveh enakih delih na podlagi e-računa: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve. Več si preberite na ZRSZ.

 

Pri pridobivanju subvencij je potrebno paziti na pogoje. Striktno upoštevanje pogojev je ključno za uspešno pridobitev subvencije za zaspolitev.

Za informacije nas lahko kontaktirate v računovodski servis.

 

Subvencija za nezaposlene starejše osebe