AVGUST 2017 - Zaposli me - subvencije

Zavod RS za zaposlovanje:

 

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev.

Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Izplačamo jo v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno ( polni delovni čas - 40 ur na teden )

 

Več na strani zavoda RS za zaposlovanje.

 

Subvencija za nezaposlene starejše osebe