Študentsko delo

Zaposlitev študentov in dijakov za delo je najcenejša, najhitrejša in najenostavnejša oblika zaposlitve. Urno postavko dela študenta oz. dijaka je izračunana: neto cena ure (izplačana študentu/dijaku + 14,4%* ) = bruto cena ure + 3,08 Eur (zavarovanje ZZZS)

* 14,4%= 10% KONCESIJSKE DAJATVE MDDSZ + 2% DODATNE KONCESIJSKE DAJATVE MŠZŠ+20% DDV NA OBE KONCERSIJSKI DAJATVI

Odstotek je sestavljen iz 14% koncesijskih dajatve ter 20% DDV na koncesijske dajatev. Poleg tega so delodajalci (pravne in fizične osebe) zavezanci za plačilo prispevkov za poškodbo pri delu in poklicno bolezen za zavarovance po 6.točki 17. člena ZZVZZ. Ta znesek se plačuje od vsake realizirane napotnice.

Pred zaposlovanjem študentov oz. dijakov ( v nadaljevanju študent) je dolžnost podjetja, da preveri njihovo identiteto. Delo pod tujim imenom je kaznivo. Hkrati je zelo pomembno, da pred začetkom dela študent oz. dijak pravočasno dvigne napotnico za delo, kajti napotnice za delo opravljeno pred izdajo napotnice se ne more izdati . Delo brez napotnice se smatra kot kršitev delovnega prava, torej kot delo na črno (kazni so velike, tako za podjetje kot zaposlenega delavca).Napotnica je vrsta pogodbe o delu med študentom in podjetjem. Pred pričetkom dela je podjetje dolžno študentu izročiti potrjen en izvod napotnice, (zeleni izvod), s katerim se potrjuje sprejem študenta na delo. Prav tako ima podjetje pravico študenta - delavca takoj odpustiti, če se smatra, da le-ta svoje delo ne opravlja kakovostno ter s svojim dejanjem škodi podjetju. Višina neobdavčenega izplačila po napotnici - Izplačila po napotnicah niso omejena. Z Zakonom o dohodnini pa je določena mesečna meja, do katere se za posamezno izplačilo ne obračuna akontacija dohodnine. Omejena je tudi vsota celoletnih zaslužkov preko študentskih servisov. Akontacija dohodnine se ne obračuna, če je znesek po eni izplačani napotnici za delo manjši ali enak 400 Eur. Znesek ni vezan na časovno obdobje (npr. mesec, mesečno) ampak na eno izplačilo, eno napotnico za delo. Če znesek na napotnico presega višino neobdavčenega izplačila, se pri izplačilu študentu obračuna akontacija dohodnine v višini 22,5% od zasluženega zneska, ki se nakaže davčnemu uradu. Če vsota celoletnih zaslužkov ne preseže višine letnega neobdavčenega zneska, lahko študent oz. dijak vloži napoved dohodnine naslednje leto in dobi znesek že plačanih akontacij povrnjen.

Študentom, dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje za priznavanje posebne osebne olajšave za dijake in študente in jih starši ne bodo uveljavljali v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanje družinske člane lahko v letu 2009 zaslužijo preko študentskih servisov 8.557,30 EUR in ne bodo plačali dohodnine.

V primeru, da starši uveljavljajo študente v svoji dohodninski napovedi lahko člani zaslužijo 3.390,38 EUR.