s.p. - d.o.o. kaj bolje in ugodneje?

Kaj je ugodneje s stroškovno/davčnega vidika sp ali doo je odvisno od številnih faktorjev (npr:  dejavnost, obsega poslovanja, plani razvoja poslovanja za naprej).  Enostavni in univerzalni odgovor kaj je boljše in ugodneje je težko podati, ker je nekomu pomembneje, da ne odgovarja za poslovanje s svojim premoženjem (d.o.o.), nekomu pa je pomembneje, da lahko prosteje razpolaga z gotovino na bančnem računu (s.p.). Zato pa smo na mestu izkušeni računovodje, ki Vam pomagamo odpraviti dileme in pomagamo pri primerni in optimalni odločitvi

Obdavčitev
Odgovornost
Gotovina - banka
Ustanovitev-registracija
Stroški računovodstva
Najem kredita
Dejstva - hitri vodič

Primeri odločitve kaj je ugodneje:

 1. V primeru izdelave in prodaje glinenih posod fizičnim osebam (za gospodinjstvo ali npr. dekoracijo) je verjetno absolutno najugodnejši s.p. - normiranec, nezavezanec. Tudi v primeru večje prodaje podjetjem (advčnim zavezancem) pride v poštev nezavezanec, čeprav je v tem primeru sprejemljiva oblika tudi davčni zavezanec v kolikor je obseg poslovanja večji.
 2. V primeru dejavnosti varovanja objektov z več zaposlenimi je verjetno najugodnejša oblika d.o.o. - davčni zavezanec. Objekte se varuje podjetjem - ki so večinoma davčni zavezanci, ter razlike so v odgovornosto. V tem primeru in poslovanju z več zaposlenimi je delovno-pravna zakonodajo pomembna.

Obdavčitev doo proti sp

Doo-ju je obdavčen dobiček iz poslovanja (davek na dohodek pravnih oseb - 19%), dočim lastnik sp je obdavčen z dohodnino dohodninska lestvica: od 16% do 50 %). Lastnik podjetja prejema plačo, kot zaposleni. Nosilec dejavnosti s.p. pa ne prejema plače,  dejansko pomeni, da je ves dobiček njegova plača (plačati pa je potrebno prispevke, ki so procentualno podobni plači). Če primerjamo enak dobiček pri s.p. in d.o.o.:

 • če je nižji je ugodnejša oblika s.p.,
 • pri višjih dobičkih se v primeru samostojnega podjenika obdavči po najvišji dohodninski stopnji 50% kar je dražje kot v d.o.o.

Zaposleni so obdavčeni isto v obeh primerih.

Odgovornost ustanovitelja d.o.o. in s.p.

Nosilec s.p. odgovarja za poslovanje z vsem svojim premoženjem - tudi kasneje po zaprtju kot fizična oseba. Se pravi v kolikor prenehate s poslovanjem in zaprete sp vas za neplačane prispevke, storitve in blago terjajo tudi kot fizično sebo (z vsem svojim premoženjem). V primeru d.o.o. pa se jamči z ustanovitvenim kapitalom, ki je minimalno 7.500,00 EUR oz. celotnim kapitalom podjetja. Za neplačane vaše prispevke kot zaposleni pa Vas po zaprtju podjetja davčna uprava lahko terja tudi kot fizična oseba. Mogoča je tudi izvršba na vaš osebni bančni TRR.

Se pravi pritrdilni odgovor na vprašanje: Ali je bolje odpreti družbo z omejeno odgovornostjo - d.o.o. kot s.p.?  Kadar ne želite prevzeti odgovornost nase kot fizično osebo in želite zaposlovati ter širiti poslovanje (večanje zalog, večje investicije).

Zastopanje sp je izključno v vlogi podjetnika posameznika - fizične osebe - nosilca dejavnosti. Dočim družbo z omejeno odgovornostjo zastopa direktor, ki je lahko lastnik ali solastnik ali tretja oseba. Direktor se lahko časovno menjava in ga nastavlja in odstavlja večinski lastnik podjetja. Direktor ima dokaj odgovorni položaj v podjetju saj nosi tudi odškodninsko odgovornost (po ZGD-Zakon o gospdaskih družbah in po ZFP - Zakonu o finančnem poslovanju).

V podjetju lahko nastopa tudi prokurist, ki ima veliko pooblastil pri upravljanju podjetja vendar ne vsa kot direktor.

Gotovina - banka

S.p. lahko prosto razpolaga z denarjem. Se pravi, celotno stanje na bančnem računu se lahko potroši. Pri s.p. gre za isto osebo. Podjetje d.o.o. pa je druga pravna oseba in ne more prosto razpolagati z gotovino. Lastnik lahko pride do gotovine na različne načine, ki pa so večinoma vse več ali manj obdavčene - izplačilo dobička, potni stroški, izplačilo dividend, izplačilo regresa za letni dopust, izplačilo poslovne uspešnosti-božičnice, itd. S.p. je kar se tiče tega vprašanja precej bolj ugoden.

Bančni stroški so v obeh primerih podobni in se razlikujejo v višini predvsem od izbire banke za vašo dejavnost. Bančni stroški so letni, mesečni in tudi vsako transkacijo (nakazilo/plačilo ali prejem nakazila) je povezano s stroški, ki nikakor niso zanemarljivi.

Ustanovite, registracija d.o.o., s.p.

Za ustanovitev d.o.o. se potrebuje ustanovitveni kapital,  za s.p. ni potreben. Ustanovitveni kapital je namenjen kot garancija za pokrivanje nekaterih stroškov v primeru stečaja, likvidacije. Vložek za ustanovitev d.o.o. je lahko denarni vložek (7.500,00 EUR) ali stvarni vložek (računalniška ter pisarniška oprema, pisarna). S stvarnim vložkom nastane nekaj začetnih stroškov s sodnim cenilcem, kasneje ni razlik. Časovno je ustanovitev s.p. hitrejša in enostavnejša - manj birokratska.

V kolikor se želi pospešiti opravljanje dejavnosti preko d.o.o., se nekateri odločajo tudi za nakup obstoječega podjetja.  Vseeno je potrebno natančno preveriti podjetje, ker lahko spotoma pridobite tudi kakšne neplačane obveznosti do strank, do Republike Slovenije, neplačane davke, lahko se je pred nakupom utajevalo davke preko podjetja. Lahko je bilo podjetje vpleteno v kakšne sumljive posle in si nakopljete kakšne pravdne postopke. Potrebno je biti pazljiv.

Stroški računovodstva in ustanovitve doo - sp

Ustanovitev s.p je skoraj brezplačna,  pri d.o.o. je neklaj stroškov odvetnika, notarja. V primeru stvarnega vložka je nekaj stroškov sodnega cenilca. Kot doo se lahko včlanite v gospodarsko zbornico in kot sp se lahko včlanite v obrtno zbornico. Vsaka zbornica je razdeljena še na panožna združenja, ki delujejo v okviru zbornice.

Vrstni red glede na stroške računovodstva od najcenejšega proti najdražjemu:

 • sp normiranec - nezavezanec
 • popoldanski sp - nezavezanec
 • redni sp - nezavezanec
 • sp normiranec - davčni zavezanec
 • popoldanski sp - davčni zavezanec
 • doo normiranec - nezavezanec - ni pogosta oblika
 • doo - nezavezanec
 • redni sp - davčni zavezanec
 • doo - davčni zavezanec
 • doo - konsolidirani

Računovodstvo je pri s.p. večinoma precej poenostavljeno in tudi cenejše. Se pa računovodski stroški odvini od števila izdanih in prejetih računov ter št. zaposlenih in ostalih dogodkov ter zahtev. Zaključni računi v nekaterih primerih pri s.p. niso nujni, kar tudi pomeni nižje stroške računovodstva.

Lahko izpolnite nekaj osnovnih podatkov za ugodno ponudbo za računovodstvo.

Najem kredita v sp ali doo

Enostavnejši je najem kredita ali opreme na lizing pri s.p., ker se odgovarja s celotnim osebnim premoženjem. V d.o.o. pa je potrebno več poročil in dokazil o poslovanju in osebnih poroštev. Stroški najema kredita ali lizinga se bolj razlikujejo od banke kot od pravne oblike ali je sp ali doo. Pri doo pomembno vlogo pri stroških kredita odigrajo: bilančni dobiček, kapital podjetja in osnovni kapital, ostale povezane družbe, lastništvo nepremičnin in tudi splošni renome podjetja - čas delovanja podjetja, število blokad TRR-jev v zadnjem obdobju ter od začetka poslovanja, davčni neplačnik itd. pri vseh najetih kreditih primerjajte različne ponudbe na osnovi efektivne obrestne mere (morajo vključevati vse stroške pridobivanja kredita, vodenje kredita in vključno z obrestno stopnjo). Papirologije je pri bankah precej v obeh primerih in stroški so podobni. V primeru kredita in lizinga se je potrebno posvetiti pravi banki oz. lizing hiši, kje se da dobiti ugodnejšo ponudbo.

Hitri vodič s.p. ali d.o.o. - dejstva

 • Za manjši obseg opravljanja storitvene dejavnosti je najugodnejši s.p. - normiranec ter obvezno davčni nezavezanec
 • Za manjši obseg opravljanja storitvene dejavnosti ali prodaje lastnih proizvodov je najugodnejši davčni nezavezanec (lahko s.p. ali d.o.o.)
 • Za hitrorastoči obseg poslovanja je najugdnejša oblika d.o.o. (nezavezanec ali davčni zavezanec pri večjem obsegu)
 • Za redno zaposleno osebo drugje je ugodnejši popoldanski s.p. kot pogodba o delu ali avtorska pogodba
 • Za študenta, dijaka je najceneje kratkotrajno delo - pomoč družinskega člana
 • Za upokojenca je najugodneje kratkotrajno delo - pomoč družinskega člana in šele nato pogodba o delu

 

Na začetku se lahko odpre s.p. ker je hitreje in z manj stroški. Kasneje se lahko s.p. preoblikujete v d.o.o. in poslujete naprej kot podjetje.