s.p. - d.o.o. kaj bolje in ugodneje?

Obdavčitev

Odgovornost

Gotovina - banka

Ustanovitev-registracija

Stroški računovodstva

Najem kredita

Dejstva - hitri vodič

 

Kaj je ugodneje s stroškovno/davčnega vidika je odvisno od dejavnosti in obsega poslovanja.  Enostavnega odgovora ni - zato pa so navoljo izkušeni računovodje, ki vam pomagajo pri vaši odločitvi. Dileme po sestanku več ne bo.

Primera:

 1. V primeru izdelave in prodaje glinenih posod za kuhinjo fizičnim osebam je verjetno absolutno najugodnejši s.p. - normiranec, nezavezanec. Tudi če se prodaja podjetjem, čeprav je sprejemljiv tudi davčni zavezanec.
 2. V primeru dejavnosti varovanja objektov z več zaposlenimi je verjetno najugodnejša oblika d.o.o. - davčni zavezanec.

Obdavčitev doo proti sp

Doo-ju je obdavčen dobiček iz poslovanja (davek na dohodek pravnih oseb - 19%), dočim lastnik sp je obdavčen z dohodnino dohodninska lestvica: od 16% do 50 %). Lastnik podjetja prejema plačo, kot zaposleni. Nosilec dejavnosti s.p. pa ne prejema plače. Dejansko pomeni, da je ves dobiček njegova plača (plačati pa je potrebno prispevke, ki so procentualni podobni plači). Zaposleni so obdavčeni isto v obeh primerih.

Odgovornost ustanovitelja d.o.o. in s.p.

Nosilec s.p. odgovarja za poslovanje z vsem svojim premoženjem - tudi kasneje kot fizična oseba. Se pravi v kolikor prenehate s poslovanjem in zaprete sp vas za neplačane prispevke, storitve in blago terjajo tudi kot fizično sebo. V primeru d.o.o. pa se jamči z ustanovitvenim kapitalom, ki je minimalno 7.500,00 EUR oz. celotnim kapitalom podjetja. Za neplačane vaše prispevke kot zaposleni pa Vas po zaprtju podjetja davčna uprava lahko terja tudi kot fizična oseba.

Se pravi pritrdilni odgovor na vprašanje: ali ne želite prevzeti odgovornost nase in želite zaposlovati ter širiti poslovanje, kar ponuja pravno obliko DOO.

Gotovina - banka

S.p. lahko prosto razpolaga z denarjem. Se pravi, celotno stanje na bančnem računu se lahko potroši. Pri s.p. gre za isto pravno osebo. Podjetje d.o.o. pa je druga pravna oseba in ne more prosto razpolagati z gotovino. Lastnik lahko pride do gotovine na različne načine, ki pa so večinoma vse manj ali več obdavčene - izplačilo dobička, potni stroški, izplačilo dividend, izplačilo regresa za letni dopust, izplačilo poslovne uspešnosti, itd.

Bančni stroški so v obeh primerih podobni in se razlikujejo v višini predvsem od izbire banke za vašo dejavnost. Bančni stroški so letni, mesečni in tudi vsako transkacijo (nakazilo/plačilo ali prejem nakazila) je potrebno plačati banki.

Ustanovitev d.o.o. ali s.p.

Za ustanovitev d.o.o. se potrebuje ustanovitveni kapital,  za s.p. ni potreben. Vložek za ustanovitev d.o.o. (7.500,00 EUR) v d.o.o. je lahko v denarni vložek ali stvarni vložek (računalniška ter pisarniška oprema, pisarna). S stvarnim vložkom nastane nekaj stroškov z sodnim cenilcem. Časovno je ustanovitev s.p. hitrejša in enostavnejša - manj birokratska.

Stroški računovodstva in ustanovitve doo - sp

Ustanovitev s.p je skoraj brezplačna,  pri d.o.o. je neklaj stroškov odvetnika, notarja. V primeru stvarnega vložka je nekaj stroškov sodnega cenilca. Kot doo se lahko včlanite v gospodarsko zbornico in kot sp se lahko včlanite v obrtno zbornico. Vsaka zbornica je razdeljena še na panožna združenja, ki delujejo v okviru zbornice.

Vrstni red glede na stroške računovodstva od najcenejšega naprej:

 • sp normiranec - nezavezanec
 • popoldanski sp - nezavezanec
 • redni sp - nezavezanec
 • sp normiranec - davčni zavezanec
 • popoldanski sp - davčni zavezanec
 • doo normiranec - nezavezanec - ni pogosta oblika
 • doo - nezavezanec
 • redni sp - davčni zavezanec
 • doo - davčni zavezanec
 • doo - konsolidirani

Lahko izpolnite nekaj osnovnih podatkov za ugodno ponudbo za računovodstvo.

Najem kredita v sp ali doo

Enostavnejši je najem kredita ali opreme na lizing pri s.p., ker se odgovarja s celotnim osebnim premoženjem. V d.o.o. pa je potrebno več poročil in dokazil o poslovanju in osebnih poroštev. Stroški najema kredita ali lizinga se bolj razlikujejo od banke, od pravne oblike ali je sp ali doo.

Hitri vodič s. ali d.o.o. - dejstva

 • Za manjši obseg opravljanja storitvene dejavnosti je najugodnejši s.p. - normiranec ter obvezno davčni nezavezanec
 • Za manjši obseg opravljanja storitvene dejavnosti ali prodaje lastnih proizvodov je najugodnejši davčni nezavezanec (lahko s.p. ali d.o.o.)
 • Za hitrorastoči obseg poslovanja je najugdnejša oblika d.o.o. (nezavezanec ali davčni zavezanec pri večjem obsegu)
 • Za redno zaposleno osebo drugje je ugodnejši popoldanski s.p. kot pogodba o delu ali avtorska pogodba
 • Za študenta, dijaka je najceneje kratkotrajno delo - pomoč družinskega člana
 • Za upokojenca je najugodneje kratkotrajno delo - pomoč družinskega člana in šele nato pogodba o delu

 

Na začetku se lahko odpre s.p. ker je hitreje in z manj stroški. Kasneje se lahko s.p. preoblikujete v d.o.o. in poslujete naprej kot podjetje.