Računovodstvo za športne klube

Nudimo klasične računovodske storitev za klube:

 • knjiženje računovodskih dogodkov
  • prejeti računi, izdani računi, banka, osnovna sredstva
 • obračuna plač, podjemnih pogodb, najemnin, obračuna potnih stroškov (ter oddaja obrazcev)
 • vodenje odprtih postavk
 • po potrebi obračun in oddaja DDV
 • priprava in oddaja zaključnega računa
 • priprava poročil za banko: bančni kredit ali limit

in periodično fakturiranje

 • vsakomesečno pošiljanje računov za vadnino/članarino po mailu ali pošiljanjem po pošti
 • račun lahko vsebuje poleg bančnega naloga za enostavno plačilo tudi seznam neplačanih računov / opomin
 • računi so mesečni