Računovodstvo za izvajalce osebne asistence

Smo specializirani za izvajanje računovodskih storitev za izvajalce osebne asistence po celotni Sloveniji. Naše stranke prihajajo s celotne Slovenije, ker nudimo poleg brezpapirnega računovodstva tudi računalniške programe, ki omogočajo vpogled v računovodske podatke ter osnovno (fakturiranje) ali napredno delo (vpis prejetih računov, skeniranje, vpogled v odprte postavke, predpriprava za plače in podjemne pogodbe itd.).

Poleg računovodstva in obračuna plač ter podjemnih pogodb Vam nudimo:

 • vpogled v kadrovsko evidenco zaposlenih vključno z:
  • evidenco pogodb o delu za določen čas - da vemo komu moramo v bližnji prihodnosti podaljšati delovno razmerje
  • evidenco zdravniških pregledov - katere osebe morajo v naslednjem mesecu opraviti zdravniški pregled?
  • evidenco invalidnosti - 
  • evidenco vseh zaposlitev za vsakega zaposlenega - urnik, delovnik, podaljšanja, itd.
  • porabo starega dopusta, porabo novega dopusta
 • vpogled v plačilne liste zaspolsenih iz arhiva za poljubno leto/mesec
 • vpogled v skenirane dokumente v kadrovski evidenci zaposlenega: bolniški listi, pogodbe, prijave, odjave, delovna doba itd.
 • statistična in kadrovska poročila: odhodi, prihodi, fluktuacija, abscentizem, poraba dopustov ...
 • možnost vodenja in vpisa podatkov kot predpriprava za obračun plač: dodatki za nedeljsko delo, nočno delo, pripravljenost, ...
 • enostavno izstavljanje mesečnih računov - lahko tudi: položnica za hitro plačilo s QR ali seznam neplačanih računov

PLAČE 

Eden izmed kritičnih momentov pri izvajalcih osebne asistence je obračun plač. Še posebno če je prejemnikov plače večje število. Plače je potrebno pripraviti v skladu z oddanimi poročili in jih pravilno obračunati. Rok za oddajo poročil je 5. v mesecu, rok za izplačilo plač pa je do 18. v mesecu za pretekli mesec.

V primeru predpriprave za plače Vam nudimo popolno podporo, da se podatki čim lažje vnesejo v roku in nato lahko v naši pisarni pravilno obračunajo osebni dohodki in oddata obrazca rek1 na FURS ter obrazec1 na AJPES. Potebno je upoštevati vse dodatke (izmensko delo, nočno, nedeljsko, prazniki, čakanje, deljen delovni čas, pripravljenost ...) ter nadure. V primeru obračuna potnih nalogov in dnevnic je potrebno upoštevati izplačilo regresa za malico. Krediti, odtegljaji in administrativne prepovedi se odtegujejo po zakonsko določenem vrstnem redu.

Posebnost pri obračunu plač je tudi pogostejše spreminjanje delovnika, med 40, 20, 10, 15,  urnim tedenskim delovnikom, ter tudi drugačnimi delovniki/urniki. Poseben poudarek je potreno dati tudi dopustom, ki so vezani na to spreminjanje delovnika tokom obračunskega meseca.

Plačilne liste se lahko zakodirane z geslom pošljejo po elektronski pošti prejemnikom ali se jim dostavi na kakšen drugi način npr. pošiljanje po pošti.

 

Lahko se dogovorimo in se plača obračuna na osnovi vaših urnikov, ki nam jih posredujete. Ponavadi je to excel datoteka po uporabnikih s podatki o urnikih osebnega asistenta pri določenemu uporabniku. Lahko pa so urniki tudi organizirani na drugačen način. Se pravi vsak uporabnik ima svojo excel tabelo v kateri so urniki za vsakega osebnega asistenta v svojem zavihku. Na osnovi urnikov izračunamo: redno delo, malico, prevoz na delo, odsotnosti (bolniške, dopusti, krvodajalstvo, nega itd) , ter vse dodatke (praznične ure, nedeljske ure, nočne ure, izmensko delo, čakanje itd.). Poleg naštetega so aktualne še nadure.

 

DOPOLNILNO DELO

Pri obračunih plače na osnovi osebnega dopolnilnega dela (zavarovana podlaga 036) je potrebno paziti, da se ne preseže maksimalni letni fond ur pri vsakem zaposlenem, ker ima zaposlena oseba že primarno zaposlitev pri drugem delodajalcu.

PODJEMNA POGODBA

Delo po podjemni pogodbi ni potrebno, da se opravlja vsak mesec, ampak se obračuna samo za mesece v katerem je bilo delo opravljeno. Potrebno je paziti, da podjemna pogodba ne nadomešča pogodbe o zaposlitvi, ki je namenjena  vsakomesečnemu izplačevanju osebnega dohodka, Podjemna pogodba pač ne. 

Za začasno in občasno delo je potrebno paziti, da se ne presega 60 ur mesečno na obračunu pri posameznem pogodbeniku.

POROČILA 

Knjiženje v glavno knjigo se opravlja na osnovi stroškovnih mest in ustreznih kontov. Na osnovi tega se poročila lažje pripravljajo in kontrolirajo. Nekatera poročila so mesečna, polletna in letna.

 

Poleg manjših zavodov nudimo storitve tudi večjim z več 100 zaposlenimi ali podjemnimi pogodbami.

 

Vodja za računovodstvo Ljubljana in računovodstvo Kranj

Andreja Štular Bajželj, uni.dipl.ekon,

revizor, računovodja

andreja@digital-logic.si