Računovodstvo za majhno startup podjetje in s.p.

Statrup podjetje (ali s.p.) ste gonilna sila razvoja na svojem področjih in računovodstvo za startup vam mora biti v pomoč. Ste inovativni, imate dober produkt, ki je zanimiv za trg, ste delavni. Startup so pogosto manjša podjetja in agilnejše, se pravi da se hitro spreminja smer in intenzivnost trženja in razvoja. Premagali ste problem financiranja - lastna sredstva, bančna pomoč ali ste zbrali sredstva s pomočjo množičnega financiranja. Potrebujete še odličen računovodski servis z izkušnjami in znanjem ter naprednim računovodstvom. Napredno in sodobno računovodstvo za startup pomeni, da se zna prilagoditi Vašim potrebam in Vam je v maksimalno pomoč tako pri računovodskih storitvah, tehnologiji, ki jo uporabljamo in poslovnem ter davčnem svetovanju

Kako bi potekalo napredno elektronsko računovodstvo za startup podjetje ali sp:

 • nudimo vam program za izdajo dokumentov (računi, dobropisi, predračuni, ponudbe, dobavnice, avansni računi, naročilnice, davčno potrjene račune, e-račune, potne naloge itd..) , ki ga lahko uporabljate kjerkoli je aktivna internet povezava
 • program je nadgradljiv tudi na servisne delovne naloge, proizvodnjo, sledenje materiala po ISO zahtevah, normativi, servisiranje vozil, servisiranje tehničnega blaga z serijskimi številkami, verižne kompenzacije, ...
 • dostop do dokumentov imamo tudi v računovodstvu, da se lahko nudi maksimalna pomoč pri pripravi dokumentov
 • prejete račune lahko dostavite na 5 načinov:
 • Poleg vas lahko prejete račune v računovodstvu dodamo v elektronski arhiv, jih opremimo s podatki in vam nudimo vpogled
 • V kolikor ste sajmi dodali prejete račune v elektronski arhiv, jih opremimo s podatki in vam nudimo vpogled
 • Tudi ostale računovodske dokumente: obresti, kreditne pogodbe, lizing pogodbe, M1, M2, pogodbe o zaposlitvi, anekse, DURS odločbe, itn. dodamo v elektornski arhiv in Vam nudimo vpogled
 • Elektronsko vam dostavljamo bančne naloge za nakazilo prispevkov, plač, davka, plačilo DDV ...
 • Elektronsko vam dostavljamo vse obračune plač, regresa, božičnice, pogodbe o delu, itn.
 • Na zahtevo Vam pripravimo rezultat oz. bilanco podjetja

Program za račune in izdajo ostalih dokumentov, poročila, vpogled v odprte postavke kupcev in dobaviteljev in elektronki arhiv je dostopen kadarkoli in vam omogoča izdelavo poročil, ki jih potrebujete tudi ko ste a morju :) .

Računovodstvo (startup podjetje) za 38 EUR + DDV na mesec vključuje:

računovodske storitve za s.p. ali d.o.o. (davčni zavezanci ali nezavezanci):

 • dvostavno knjigovodstvo - knjiženje
 • mesečno knjiženje dokumentov - do 24 dokumentov letno (prejeti in izdani računi)
 • knjiženje banke - plačil
 • vodenje saldakontov, odprtih postavk, IOP obrazcev
 • mesečni ali trimesečni obračun DDV
 • obračun plač za 1 zaposlenega ali prispevke za zasebnika (s.p.)
 • vodenje osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • po potrebi računalniški program na brezplačno uporabo:

 

Izkoristite oddajo obrazcev preko interneta. Preko našega programa vam omogočimo, da dostavljate dokumente v računovodstvo v elektronski obliki. Enostavno skenirate dokument in ga dodate v sistem računovodstva. Računovodstvo dobi vaše dokumente, nakar jih obdela in vam je omogočeno pregledovanje in iskanje po elektronskem arhivu. Katerikoli dokument vam je na voljo 24 ur/ 7 dni v tednu.

 

Kontakt za Kranj, Ljubljano in Maribor: Andreja Štular Bajželj, univ.dipl.ekon, 031 628 009, andreja@digital-logic.si.

 

 

Kaj ponudba 38 EUR ne vključuje:

 • letne in medletne bilance (AJPES, FURS)
 • obračun plač za več kot enega zaposlenega (d.o.o.)
 • prijava in odjava delavcev
 • pomoč pri delu z digi programi
 • izredni dogodki - kot so vloge za bančne kredite, vloge za subvencije
 • prevzem dokumentacije v poslovalnici stranke
 • zastopanje pri davčnih organih

 

Konec leta se lahko pripravijo in oddajajo bilance (AJPES in FURS)  100-140 EUR+ DDV. Znesek zavisi od dejavnosti podjetja oz. drugih dejavnikov in zahtev posamezne stranke.

 

Primer ostalih cen računovodstva.

V primeru drugačnega števila dokumentov lahko pokličete 031 628 009 ali pošljete podatke za točno ponudbo: andreja@digital-logic.si.

Lahko si ogledate opis programov: www.digiprogrami.si in Navodila za programe za izdajo dokumentov.