Računovodstvo za gostinski lokal, bar, gostišče

Računovodske in knjigovodske storitve za gostinski lokal:

 • dvostavno knjigovodstvo
 • knjiženje prejetih in izdanih računov v glavno knjigo
 • obračun in oddaja DDV
 • knjiženje banke in blagajne
 • vodenje saldakontov - odprtih postavk
 • obračun plač in priprava obrazcov
 • obračun prispevkov za zasebnika (za s.p.)
 • oddaja obrazcev za plače na e-davke
 • knjiženje plač in prispevkov v glavno knjigo

Ostale storitve za gostišče in bar:

 • mesečno pobiranje dokumentacije pri stranki
 • prijava in odjava delavcev
 • priprava podatkov za najem kredita
 • skeniranje dokumentov in kreiranje elektronskega arhiva vseh pomembnih dokumentov - pogodbe, odjave in prijave delavcev, prejeti računi, opomini, FURS odločbe

 

Opis: Gostinski program

Blagajniško poslovanje za gostinski lokal

 • vnos računov po mizah na dotik (OnTouch) ali navadnem računalniku
 • izpis računov
 • zaključek blagajne po bankovcih/natakarjih
 • rekapitulacija dnevnega iztržka
 • runde, delni računi
 • vesele urice
 • lastna poraba
 • izdaja na dobavnice stalnim strankam, zbirni tedenski ali mesečni račun

Vodenje zaloge za gostinski lokal

 • vnos novih artiklov, normativov
 • vnos začetnega stanja zaloge
 • materialno poslovanje (prevzemi, odpisi, poraba sestavin, kartica artiklov, inventura)

 

 

80 EUR + DDV mesečno

za eno blagajno (ena gostišče)

8 prejetih računov/ mesec

1 plača oz. prispevki za zasebnika

 

Računovodske storitve ob koncu leta (in niso vključene v mesečni pavšal):

 • obračun amortizacije
 • priprava in oddaja bilance
 • priprava poročil obračunane dohodnine za zaposlene

Obračuna se po opravljenem delu in je okrog 120 EUR+ DDV za celo leto.

 

Podatki o ostalih poslovnih programih.

Kontakt: andreja@digital-logic.si.