Računovodstvo za frizerske salone

Paket dvostavnega računovodstva za frizerske salone zajema:

Računovodske storitve:

 • knjiženje prejetih in izdanih računov v glavno knjigo
 • obračun in oddaja DDV
 • knjiženje banke in blagajne
 • vodenje saldakontov - odprtih postavk
 • obračun plač in priprava obrazcov
 • obračun prispevkov za zasebnika (za s.p.)
 • oddaja obrazcev za plače na e-davke
 • knjiženje plač v glavno knjigo

Programi za poslovanje:

 • program blagajna za izpis računov in zaključek blagajne
 • program za vodenje zalog in konsignacijske zaloge, če ga potrebujete

Ostale storitve za frizerske salone:

 

72 EUR + DDV mesečno: za eno blagajno (ena poslovalnica) in 10  dokumentov

Računovodske storitve ob koncu leta:

 • obračun amortizacije
 • priprava in oddaja bilance
 • priprava in oddaja dohodnine
 • priprava in oddaja M4/M8

Obračuna se po opravljenem delu in je okrog 120 EUR+ DDV za celo leto.

 

Primer ostalih cen računovodstva.