računovodske storitve in knjigovodske storitve

Preverite ceno računovodskih storitev

že od 32 € meečno naprej - lahko kjerkoli v Sloveniji

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige, ...) - knjigovodstvo
 • vodenje pomožnih poslovnih knjig: saldakonti - knjigovodstvo
 • obračunavanje DDV  in oddaja obrazca DDV-O
 • obračunavanje plač, osebnih dohodkov in ostalih prejemkov, prispevkov, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb ter poročanje davčni upravi, AJPES-u ter ZPIZ-u o teh prejemkih
 • priprava porčil o obračunani dohodnini za zaposlene, kontrola M4/M8
 • izdelava med letnih in zaključnih bilanc stanja in izkazov poslovnega izida
 • izdelava zaključnih poročil (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)
 • izpolnjevanje statističnih poročil za potrebe Statističnega urada RS
 • izdelava in izpolnjevanje poročil za potrebe AJPES-a
 • priprava opominov, obračunavanje zamudnih obresti in priprava IOP obrazcev
 • vodenje evidence osnovnih sredstev, obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev
 • priprava podatkov in poročil za pridobitev bančnega kredita
 • zastopanje naročnika v postopkih na davčnih uradih
 • druge računovodske storitve po dogovoru z naročnikom: intrastat, rekapitulacijsko proočilo, BST
d.o.o.   s.p.     popoldanski s.p.    normiranec     društvo

BREZPAPIRNO RAČUNOVODSTVO

 • glavne računovodske storitve: obračun DDV, obračun plač, bilance, obvestila o plačani dohodnini zaposlenim, M4

DAVČNO SVETOVANJE

 • izdelava optimalnih davčnih bilanc
 • davek od dohodka pravnih oseb, dohodnina, DDV, prispevki, trošarine,...
 • službena vozila, bonitete, nepremičnine, oprema, ...
 • optimizacija dohodnine: dohodnina za fizične osebe
 • zastopanje v primeru davčne inšpekcije

FINANČNO SVETOVANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE

 • finančno in poslovno svetovanje pri najemu bančnih kreditov, finančnih in poslovnih najemov
 • kontrolni pregledi stanj v podjetjih in s.p.
 • poslovno svetovanje pri odpiranju novih podjetij in s.p.
 • pomoč pri pridobivanju subvencije pri samozaposlitvi
 • pomoč pri prijavi v poslovni register, register dejavnosti in davčni register

OSTALE POSLOVNE STORITVE

 • priprava pravilnika o računovodstvu
 • priprava pravilnika o varovanju osebnih podatkov
 • priprava in oddaja intrastat
 • GDPR : najpogostejša vprašanaj in odgovori : klik

 

Napotki digiprogrami.Vse te računovodske storitve in ostale storitve ter svetovanje pa opravlja dober računovodja s kakovostnimi programi za računovodstvo. Računovodske podatke pa lahko pregledujete od doma ali v podjetju preko internet povezave.

 

Napotek digiracunovodja.siPriporočamo ogled seznama rešitev za vaše podjetje in tudi primer cen računovodskih in knjigovodskih storitve vključno z akcijo za .

 

 

POSEBNA PONUDBA

RAČUNOVODSKIH STORITEV

 

OBRAČUN PLAČ

6€-12€ / osebo / obračun

 

Kvalitetne računovodske storitve so obvezne za uspešno delovanje vašega podjetja ali s.p.

 

Računovodske storitve opravljamo v: