Izplačilo poslovne uspešnosti - božičnice 2019

Lahko si enkrat v letu izplačate dodatek za poslovno uspešnost (božičnica, 13.plača, nagrada, letna nagrada), ki ni obdavčen z dohodnino in je v bruto znesku manjši od povprečne plače v RS (v letu 2019). Obdavčitev božičnice s prispevki seveda obstaja. Neobdavčeno z dohodnino je izplačilo lahko samo enkrat v tekočem letu - in to 1. izplačilo. Dejansko je obdavčeno izplačilo z dohodnino lahko poljubnokrat v letu - samo 1. izplačilo pa je lahko brez obračunane dohodnine - seveda morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji. 

Maksimalni neobdavčen bruto znesek za poslovno uspšnost v decembru 2018 = povprečna plača v RS = 1.676,38 EUR - (primer izplačila B). V kolikor se izplača višji bruto znesek (primer izplačila C) je izplačilo obdavčeno tudi z dohodnino (osnova je znesek večji od 1.676,38 EUR).  Dohodnina pa se obračuna glede na dohodnino pri izplačilu plač in je višja obdavčitev pri višjih osebnih dohodkih in manjših olajšavah(otroci, vzdrževani člani, itd.).

 

Po Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 se lahko izplačilo poslovne uspešnosti imenuje tudi božičnica, trinajsta plača, letna nagrada, itd.

 

Primer izplačila božičnice v letu 2019:

A)  Za bruto izplačilo 500 EUR, zaposleni prejme neto znesek : 389,50 EUR, pri čemer je strošek izplačevalca 580,50 EUR

B)  Za bruto znesek 1.600,00 EUR, zaposleni prejme neto znesek : 1.246.40 EUR, pri čemer je strošek izplačevalca 1.857,60 EUR

C)  Za bruto znesek 2.000,00 EUR zaposleni prejme neto znesek: 1.517,66 EUR, pri čemer je strošek izplačevalca: 2.322,00 EUR

 

Potrebno je poudariti, da je v primeru C) izračun narejen le kot primer, ker je obdavčitev z dohodnino odvisna od višine osebnih prejemkov in olajšav(otrok), ki jih je zaposleni prejemal v tekočem letu.

Izračun božičnice je bil narejen s programom plače v digiprogrami.si.

 

Potrebno pa je izpolniti tudi potrebni pogoj za davčno ugodnejšo obravnavo (brez obračunane dohodnine):

  • da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so zaposleni vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi zaposleni pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse zaposlene vendar ni nujno, da vsi delavci prejmejo enak znesek)
  • da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi (v kolikor obstaja), v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila (ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse zaposlene in ni nujno da vsi zaposleni prejmejo izplačilo za poslovno uspešnost).
  • da je zaposleni - prejemnik izplačila za poslovno uspešnost v delovnem razmerju (4. člen ZDR-1) z delodajalcem-izplačevalcem
  • izplačilo mora biti izvedeno za vse prejemnike v enem dnevu - istočasno
 
Obširnejša razlaga na FURS:  http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Novice/2016/Del_place_za_poslovno_uspesnost.pdf

 

Vsako izplačilo je potrebno poročati na e-davke z obrazcem REK-1. Vrsta dohodka se označi 1152 za del neobdavčenega izplačila in 1151 za del obdavčenega izplačila. Ponavadi to delo opravijo v računovodstvu.

 

Pogoji za ugodnejšo davčno izplačilo božičnice se ne kontrolirajo pri samem izplačilu. Lahko se kršitev ugotovi naknadno v primeru davčnega pregleda, lahko čez nekaj let, da pogoji niso bili izpolnjeni, kar lahko vpliva na nujnost obračuna akontacije dohodnine za izplačila in sankcije ter obresti iz tega naslova.
Zato je smiselno za nasvet vprašati dobrega računovodja, ki se Vam posveti in Vas opozori na zaplete, ki Vas kasneje lahko stanejo.