Izplačilo poslovne uspešnosti - božičnice v letu 2018, 2019

Lahko si 1x v letu izplačate dodatek za poslovno uspešnost (božičnica 13.plača,nagrada,letna nagrada), ki ni obdavčen z dohodnino in je v bruto znesku manjši od povprečne plače v RS. Obdavčitev s prispevki seveda obstaja. Neobdavčeno z dohodnino je izplačilo lahko samo 1x v tekočem letu - in to 1. izplačilo. Dejansko je obdavčeno izplačilo z dohodnino lahko poljubnokrat v letu - samo 1. izplačilo pa je lahko brez obračunane dohodnine. 

Maksimalni neobdavčen bruto znesek za poslovno uspšnost v decembru 2018 = povprečna plača v RS = 1.676,38 EUR - (primer izplačila B). V kolikor se izplača višji bruto znesek (primer izplačila C) je izplačilo obdavčeno tudi z dohodnino (osnova je znesek večji od 1.676,38 EUR).  Dohodnina pa se obračuna glede na dohodnino pri izplačilu plač in je višja obdavčitev pri višjih osebnih dohodkih in manjših olajšavah(otroci, vzdrževani člani, itd.).

 

Po Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 se lahko izplačilo imenuje tudi božičnica, trinajsta plača, letna nagrada, itd.

 

Primer izplačila božičnice:

A)  Za bruto izplačilo 500 EUR, zaposleni prejme neto znesek : 389,50 EUR, pri čemer je strošek izplačevalca 580,50 EUR

B)  Za bruto znesek 1.600,00 EUR, zaposleni prejme neto znesek : 1.246.40 EUR, pri čemer je strošek izplačevalca 1.857,60 EUR

C)  Za bruto znesek 2.000,00 EUR zaposleni prejme neto znesek: 1.517,66 EUR, pri čemer je strošek izplačevalca: 2.322,00 EUR

 

Potrebno je poudariti, da je v primeru C) izračun narejen le kot primer, ker je obdavčitev z dohodnino odvisna od višine osebnih prejemkov in olajšav(otrok), ki jih je zaposleni prejemal v tekočem letu.

Izračun božičnice je bil narejen s programom plače v digiprogrami.si.

 

Potrebno pa je izpolniti tudi potrebni pogoj za davčno ugodnejšo obravnavo (brez obračunane dohodnine):

  • da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so zaposleni vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi zaposleni pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse zaposlene vendar ni nujno, da vsi delavci prejmejo enak znesek)
  • da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi (v kolikor obstaja), v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila (ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse zaposlene in ni nujno da vsi zaposleni prejmejo izplačilo za poslovno uspešnost).
  • da je zaposleni - prejemnik izplačila za poslovno uspešnost v delovnem razmerju (4. člen ZDR-1) z delodajalcem-izplačevalcem
  • izplačilo mora biti izvedeno za vse prejemnike v enem dnevu - istočasno
 
Obširnejša razlaga na FURS:  http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Novice/2016/Del_place_za_poslovno_uspesnost.pdf

 

Pogoji za izplačilo obveznosti se ne kontrolirajo pri samem izplačilu. Lahko pa se naknadno ugotovi v primeru davčnega pregleda, čez nekaj let, da pogoji niso bili izpolnjeni, kar lahko vpliva na nujnost obračuna akontacije dohodnine za izplačila in sankcije ter obresti iz tega naslova.