Popoldanski sp - predstavitev obdavčitve

Popoldanski sp je oblika podjetništva, kjer lahko fizična oseba, ki je drugje redno zaposlena, za polni delovni čas, legalno opravlja svojo dopolnilno dejavnost (dodatno dejavnost). Nemalokrat je to začetek nekega uspešnega podjetja oz. prva  stopnica v podjetništvu. Obstajajo pa omejitve: morate biti nekje zaposleni za polni delovni čas,  študentje in upokojenci ne morejo odpreti popoldanskega s.p. itd. Fizična oseba mora biti zavarovana pri svojem prvem delodajalcu, kjer se plačujejo vsi prispevki (in so enaki v kolikor opravljate popoldansko dopolnilno dejavnost ali ne). Pri popoldanskem s.p. se plačuje le prispevke, ki so nižji kot pri rednem s.p. in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevek za zdravstveno zavarovanje v skupnem znesku 68,27 eur mesečno. Prispevke za socialno zavarovanje se plačuje s prvega naslova in Vam jih ni plačati še enkrat. Delovna doba pri popoldancih ne teče. Na voljo imate nekaj primerov obdavčitev popoldanskega samostojnega podjetnika.

Oblike popoldanskega sp:

 • davčni zavezanec - plačuje se davek na dodano vrednost - ddv (mesečno, 3 mesečno ali po plačani realizaciji)
  • redni popoldanski sp - plačuje se akontacija dohodnine mesečno ali trimesečno glede na ugotovljeno višino po davčnem obračunu ali predvidenem davčnem obračunu v prvem letu poslovanja (do 400 eur na tri mesece, nad 400 eur mesečno)
  • normiranec - mesečno se prav tako plačuje akontacija dohodnine kot pri rednem popoldanskem sp
 • davčni nezavezanec - NI plačila davka na dodano vrendost
  • redni popoldanski sp - plačuje se akontacija dohodnine mesečno ali trimesečno glede na ugotovljeno višino po davčnem obračunu ali predvidenem davčnem obračunu v prvem letu poslovanja (do 400 eur na tri mesece, nad 400 eur mesečno)
  • normiranec - mesečno se prav tako plačuje akontacija dohodnine kot pri rednem popoldanskem sp

 

Ko imate vašo poslovno idejo razdelano je pred registracijo potrebno razmisliti katera oblika je za vas primernejša-optimalnejša in potem nadaljevati z odpiranjem s.p. Lahko nas pokličete (računovodstvo Kranj, računovodstvo Ljubljana, računovodstvo Maribor) in skupaj najdemo optimalno rešitev.

Sama registracija dejavnosti sp je brezplačna in dokaj enostavna (potrebujete osebni dokument, in dovoljenje lastnika poslovnega prostora, če boste opravljali dejavnost izven doma). Po ustanovitvi pa nastajajo

določeni stroški popoldanskega sp.:

 1. izdelava spletne strani
 2. računovodski stroški
 3. program za izdajo TRR računov in gotovinskih računov
 4. bančni stroški - previdno je potrebo izbrati ustrezno banko, kajti stroški so med bankami različni
 5. stroški obrtne zbornice
 6. stroški koriščenja storitev: elektrika, najem poslovnega prostora, komunala, GSM telefoni in naročnina, potni stroški
 7. stroški materialnih stroškov: gorivo, pisarniški material
 8. stroški nakupa blaga: nakup materiala in blaga za poslovanje
 9. poslovni prostor: ocena tveganja, požarna varnost, zdravniški pregledi
 10. študentska in dijaška pomoč - plačilo študentskim servisom
 11. mesečni prispevki
 12. plačilo AJPES za letno poročilo
Točko 1,2,3 vam lahko ponudimo zelo ugodno >>> zahtevajte ponudbo.
 • sp - s.p. - samostojni podjetnik: je oznaka za fizično osebo, ki predstavlja dejavnost kot fizična oseba. Dejansko se uporablja za poslovanje davčna številka od fizične osebe. Če ste davčni zavezanec za DDV potem se dodaja "SI" k davčni številki, drugače se uporablja davčna številka brez SI.
 • Popoldanski s.p. ima lahko zaposlene osebe.
 • Lahko vam pomaga družinski član in vam ga ni potrebno zaposliti (in plačevati visoke prispevke), potrebno ga je prijaviti za poškodbe pri delu in poklicne bolezni z obrazcem M12 (razlog za zavarovanje 12) na ZZZS. Za znesek 5.03 EUR mesečno (zavarovanje za poškodbe pri delu -2019) Vam lahko družinski član(otroci, partner, starši, vnuki) legalno pomagajo pri opravljanju dejavnosti kot kartkotrajno delo. V primeru pomoči drugih oseb, jih je potrebno ustrezno prijaviti in za njih plačati določene prispevke (zaposlitev, avtorski honorar, pogodba o delu), drugače lahko inšpekcijske službe obravnavajo pomoč kot delo na črno, kjer so visoke globe.
 • Pri s.p. ni ustanovitvenega kapital (pri d.o.o. 7.500,00 EUR ali stvarni vložek) vendar jamčite za poslovne odločitve z vsem svojim premoženjem.
 • pri s.p. lažje razpolagate/dvigujete denarna sredstva, pri d.o.o. je potrebno preglednejše razpolagati z gotovino.

 Tako kot bančni stroški so pomembni tudi stroški računovodskih storitev. Vsakokratni mesečni prihranek se sešteva in v nekaj letih vašega poslovanja lahko doseže zneseke, ki jih lahko investirate v razvoj. V digiračunovodju ponujamo napredno elektronsko računovodenje kar lahko pomeni velik prihranek.

Kratkotrajno delo

Kratkotrajno delo - staršiKratkotrajno delo lahko opravljajo družinski člani - sorodniki v 1. kolenu (otroci, partner, starši) zavezanca nosilca dejavnosti v sp ali lastnika v mikro družbi (z največ 10 zaposlenih ali samozaposleni v s.p.). kratkotrajno delo je namenjeno le kot pomoč ob prekomernem delu in ne kot redno delo. Zato osebe ne smejo prejemati plačila. Lahko pa prejme nadomestilo za prevoz na delo in prehrano med delom. Sestre in bratje, njihovi otroci, vnuki ter stari starši ne morejo biti prijavljeni za pomoč - kratkotrajno delo. Pomočnik lahko opravi maksimalno 40 delovnih ur na mesec in je lahko v kakršnikoli obliki zaposlen, nezaposlen ali upokojenec. So pa še nekatere druge omejitve pri delu - mladoletni, nočno delo, odmori, počitki. Zaradi dokazovanja omejenega dela (do 40 ur mesečno) je potrebno voditi evidenco o prisotnosti z opisom del (hraniti do 2 let po opravljenem delu). Pomočniki, lahko tudi opravljajo delo blagajnika na gotovinskih blagajnah, kjer se pri davčnem potrjevanju potrebuje njegova osebna davčna številka. Eden izmed preverjenih programov za delo na blagajni - izdaja računov za maloprodajo na digiprogrami.si.  Pavšalni prispevek, ki ga plača delodajalec za leto 2019 znaša 5,03 evrov na osebo na mesec. Osebo - pomoč, ki bo opravljala kratkotrajno delo je potrebno pred začetkom dela prijaviti pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni - obrazec M12. Ko oseba začne prvi mesec z delom je potrebno že imeti obrazec M12, da se izognemo sankcijam inšpektorata - zakon opreprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Prijava za nazaj ni mogoča.

Lahko je več oseb na kratkotrajnem delu pri istem delodajalcu: npr. oče, sin in otroci. Za vsakega je potrebno plačati pavšal in noben ne sme presegati maksimalnega števila delovnih ur na mesec.

 

Praktični primeri obdavčitev različnih oblik popoldanskega s.p.:

Spodaj napisani primeri so napisani samo kot primer, ki pa so precej odvisni od Vaše dejavnosti (obrt, storitev, trgovina z blagom) in še posebej od prihodkov in odhodkov, zato jemljite spodnje izračune z rezervo oz. nas kontaktirajte, da naredimo konkreten izračun za Vas.

 

Popoldanski s.p. - normiranec - davčni ne zavezanec:

20.000,00 EUR letnih prihodkov (izdanih računov, ki so lahko plačani ali neplačani)

dohodnina: 800,00€  letno - mesečno se plačuje 66,67 EUR akontacije dohodnine

prispevki za zdravstveno in pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 68,27 EUR /mesec

Popoldanski s.p. - normiranec - davčni zavezanec za DDV (storitve 22%):

60.000,00 EUR letnih prihodkov brez DDV  (izdanih računov z DDV 73.200,00 EUR, ki so lahko plačani ali neplačani)

dohodnina: 2.400,00€  letno - mesečno se plačuje 200,00 EUR akontacije dohodnine

prispevki za zdravstveno in pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 68,27 EUR /mesec

plačilo DDV: primer da imamo pri poslovanju 30% materialnih stroškov in stroškov storitev (prejeti računi): 770,00 EUR mesečno plačilo DDV

Popoldanski s.p. - redni - davčni nezavezanec za DDV  - davčno priznanih stroškov 70%:

20.000,00 EUR letnih prihodkov (izdanih računov, ki so lahko plačani ali neplačani)
dohodnina-akontacija glede na ugotovljeno davčno osnovo: 960,00 EUR letno - mesečno se plačuje 80,00 EUR akontacije dohodnine
prispevki za zdravstveno in pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 68,27 EUR /mesec

Popoldanski s.p. - redni - davčni zavezanec za DDV (storitve 22%) - davčno priznanih stroškov 70%:

60.000,00 EUR letnih prihodkov brez DDV  (izdanih računov z DDV 73.200,00 EUR, ki so lahko plačani ali neplačani)
dohodnina-akontacija glede na ugotovljeno davčno osnovo: 3.977,65 EUR letno - mesečno se plačuje 331,47 EUR akontacije dohodnine

prispevki za zdravstveno in pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 68,27 EUR /mesec

plačilo DDV: primer da imamo pri poslovalnju 50% materialnih stroškov in stroškov storitev (prejeti računi): 550,00 EUR mesečno plačilo DDV

 

Računovodski servis, ki vam poleg računovodskih storitev nudi tudi davčno svetovanje.