Olajšave pri obračunu plač

Pri obračunu plač imamo na voljo različne olajšave:

  • olajšava za otroke
  • olajšave za vzdrževane družinske člane
  • splošna dohodninska olajšava
  • dodatna splošna olajšava

 

Z olajšavami zmanjušujemo osnovo za plačilo dohodnine in prispevkov.

 

za LETO 2010

1. Dohodninska olajšava za otroke:

en otrok: 190,62€

dva otroka: 397,85€

trije otroci: 743,48€

 

2. Olajšave za vzdrževane družinske člane

Mesečna olajšava za vzdrževanega člana: 190,62€

Letna olajšava za vzdrževanega člana: 2.287,48€

 

3. Splošna dohodninska olajšava

znesek olajšave: 258.35 € mesečno

4. Dodatna splošna olajšava

dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 8.694,22 € = 2 .094,99 €

dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 8.694,22 eura do 10.055,96 eura = 1.047,50 €

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. Osebna olajšava invalidu s 100% telesno okvaro

mesečna olajšava: 1.381,33 €  (na letni ravni: 16.575,94 €).

 

6. Osebna olajšava po dopolnjenem 65.letu starosti

mesečna olajšava: 111,18 €  (na letni ravni: 1.334,18 €).

 

7. Posebna osebna olajšava

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.100,17 €.

 

8. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

do 2.646,21 eurov letno.

 

9. Posebna osebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta

znesek: 7.112,00 €.