Olajšave pri obračunu plač - leto 2019

Pri obračunu plač imamo na voljo različne olajšave:

  • olajšava za otroke
  • olajšave za vzdrževane družinske člane
  • splošna dohodninska olajšava
  • dodatna splošna olajšava

Z olajšavami zmanjušujemo osnovo za plačilo dohodnine in prispevkov.

 

1. Dohodninska olajšava za otroke - leto 2018, 2019:

en otrok 203,08 €

dva otroka: 423,85 €

trije otroci: 792,06 €

štirje otroci: 1.307,71 €

 

2. Olajšave za vzdrževane družinske člane - leto 2018, 2019

Mesečna olajšava za vzdrževanega člana: 203,08 €

Letna olajšava za vzdrževanega člana: 2.436,92 €

 

3. Splošna dohodninska olajšava - leto 2018, 2019

znesek olajšave: 275,22 € mesečno če je mesečni bruto dohodek nad 1.109,74 EUR.

4. Dodatna splošna olajšava - leto 2019

dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 11.166.37 € = 6.519.82 €

dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 11.166.37 € eura do 13.316,83 eura = 3.302,70 + (19.922,15 - 1,49601 x skupni dohodek)

dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 13.316.83 € = 3.302,70 €

 

5. Osebna olajšava invalidu s 100% telesno okvaro - leto 2018, 2019

mesečna olajšava: 1.471,57 €  (na letni ravni: 17.658,84 €).

6. Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta - leto 2018, 2019

letna olajšava 3.302,70 oz. na mesečni ravni 275,23

 

7. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje - leto 2018, 2019

5,844% bruto plače ampak maksimalni znesek je 2.819,09 eurov letno.

 

Vir: FURS