Normiranec - normirani sp

Normiranec je davčno in stroškovo ugodnejša oblika za legalno opravljanje dejavnosti normiranega sp. Vendar pozor. Ni vedno vse zlato kar se sveti, zato pazljivo preučite vašo stanje in nas vprašajte za nasvet, če ste v dilemi.

 

Kontaktirajte nas (Ljubljana, Maribor, Kranj) in svetovali vam bomo kakšna oblika je najprimernejša za Vas glede na obdavčitev in stroške.

Od 24€/mes. za plačilo

Vam lahko ponudimo brezpapirno računovodstvo in  brezplačni program za poslovanje in elektronski arhiv dokumentov v računovodstvu.

 

Normiranec je obdavčen z 20% davčno stopnjo od 20% prometa izdanih računov brez DDV (če je davčni zavezanec). Je davčno ugodnejši in enostavnejši način obdavčitve. 

Najpogosteje se uporablja normirani s.p. (manj pogosto normirani d.o.o.) in je večinoma nezavezanec za DDV. V praksi normiranec pomeni samostojni podjetnik-s.p. in hkrati nezavezanec za DDV. Uveden je zaradi enostavnosti obdavčitve za manjši obseg poslovanja, ter stroškovno ugodnejše opravljanje dejavnosti.

Se pravi 10.000,00 EUR izdanih računov v enem letu  pomeni 400€ davka na letni ravni, kar pomeni 33,33 EUR akontacije davka na mesečni ravni in poračun davka za preteklo leto, če se je poslovalo že predhodnje leto ( za primer: če se je prejšne leto plačevalo 10€ mesečno, je potrebno doplačati 23,33x12 = 278,76 EUR pri oddaji davčne napovedi).

Pri rednem s.p. se obračunava davek od dohodka iz dejavnosti (zakon o dohodnini). Za davčno stopnjo se uporablja dohodninsko lestvico in je od 16% (nižji prihodki) do 50% (višji prihodki). Prihodki so določeni z razliko med izdanimi in prejetimi računi (zmanjšano za olajšave). Se pravi, da se pri rednem s.p. zbira prejete račune, ki se nanašajo na dejavnost kar nam pomeni zmanjšanja osnove za obdavčitev, nižjo stopnjo in hkrati nižji znesek davka - dohodnine.

 

Pri normirancu pa je obdavčitev enostavnejša in večinoma nižja, kar pomeni lažji nadzor in kontrolo zneska za plačilo davka. Vedno je obdavčeno po 4% efektivni stopnji prihodkov (večinoma znesek izdanih računov). Za potrebe obdavčitve poslovnih knjig ni potrebno voditi, jih je pa potrebno voditi za potrebe bank : lizingi, krediti, itd.

 

Pogoji za normiranca

Da pa lahko postaneš/ostaneš normiranec pa se ne sme preseči prometa:

 • 50.000,00 EUR v prehodnem davčnem obdobju

ali

 • 100.000,00 EUR v prehodnem davčnem obdobju in je bila zapsolena vsaj 1 oseba za polni delovni čas, neprekinjeno za vsaj 5 mesecev

 Normiranec ne sme preseči prihodkovnega praga 300.000,00 v dveh zaporednih predhodnih letih skupaj (14. odstavek 48. člena Zakona o dohodnini).

Kaj mora voditi normirani s.p.:

 • izdajati zakonsko ustrezne račune - gotovinski računi morajo biti davčno potrjeni (ali vpisani v knjigo vezanih računov - ter prijavljeno na edavkih)
 • voditi evidenco knjigovodskih listin: vsebuje seznam izdanih računov, dobropisov
 • obračunati prispevke s.p. in oddati obrazce (rek) na edavke
 • register osnovih sredstev z obračunom amortizacije in stanjem dejanske vrednosti osnovnih sredstev
 • voditi plačila prejetih (dobavitelji)  in izdanih računov (kupci) - saldakonti
 • oddani davčni obračun na edavki do 31.3. za preteklo poslovno leto
 • izdelava bilanc za potrebe bank  : krediti, lizingi itd.

 

Kaj mora plačevati normirani sp:

 • vsak mesec svoje prispevke
 • vsak mesec akontcijo dohodnine - ali trimesečno če ne presega akontacija 400€ na letnem nivoju
 • bančne stroške
 • ostale tekoče stroške za opravljanje dejavnosti: računovodstvo, program za izdajo računov (če sodelujemo koristite to brez doplačila) , program za davčno blagajno (če sodelujemo uporabljate to brez doplačila), GSM aparati, najemnina za poslovni prostor, gorivo

 

Različice normirancev

 • s.p DDV nezavezanec - najpogostejša oblika normiranca: samostojni podjetnik nezavezan za plačilo DDV
 • s.p. DDV zavezanec - mesečno ali trimesečno je potrebno plačevati davek na dodano vrednost, prvih 12 mesecev se obračun oddaja mesečno+       ee      
 • d.o.o. DDV nezavezanec - normirano obdavčeni d.o.o. je manj pogosta oblika
 • normirani d.o.o. - DDV zavezanec
 • normirani popoldanski s.p. DDV nezavezanec - uporabna in tudi praktična oblika za zaposlene drugje in legalno opravljanje dejavnosti po redni službi
 • popoldanski s.p. DDV zavezanec

D.o.o. je lahko tui normiranec. Vendar težje razpolaga z denarnimi sredstvi. Če si želi lastnik gospodarske družbe d.o.o. - normiranec izplačati dobiček je potrebno plačati višje davke.

Za izbiro prave oblike, je priporočljiv posvet pri naših strokovnjakih, ki vam bodo glede na dejavnost, velikost in ostale značilnosti vaše dejavnosti, najbolje svetovali.

 

Normiranci in povezane osebe

V prihodke zavezanca (je osnovni pogoj, da ste sploh lahko normiranec) se lahko vštevajo tudi prihodki povezanih oseb. Povezana oseba pa je lahko družinski član ali katerakoli oseba, ki jo običajno nadzira zavezanec. Lahko pa je tudi podjetje d.o.o. v kateri zavezanec nastopa kot lastnik/solastnik. Povezana oseba ne pomeni avtomatično tudi povečanje prihodkov ampak je potrebna presoja kdaj ja in kdaj ne. V primeru, da se ne upošteva in se kasneje ugotovi, da bi se povezana oseba morala upoštevati, se davčna osnova lahko poviša preko dopustne meje za normiranca in čez noč postanete obdavčen kot redni s.p. - za tekoče ali predhodno leto. Kar pomeni, da pri pomanjkanju stroškov (prejetih računov za storitve in blago potrebnih za opravljanje dejavnosti) stopnja obdavčitve precej naraste. Se pravi višja davčna osnova, večja stopnja obdavčitve in še morebitna globa za prekršek. Inšpekcijske službe pa vedno pogosteje opravljajo nadzor na to temo.

FURS je v pojasnilu zapisal, da bo moral normiranec pri oddaji Obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti poročati o povezanih osebah v prilogi. Neporočanje pa se bo smatralo kot prekršek.

Pojasnilo FURSA kdaj je potrebno seštevati prihodke povezanih oseb (vir: evem):

 • ko normiranec in povezana oseba opravljata dejavnost iste vrste
 • ko je normiranec odvisen od povezane osebe kot kupec, ker večino svojih dohodkov dosega s poslovanjem s povezano osebo kot kupcem
 • odvisnost kupca od normiranca - dobavitelja, ki se kaže tako, da normiranec brez dobav blaga ali storitev s strani povezane osebe ne bi imel podlage za opravljanja dejavnosti
 • kadar cene, ki jih postavlja normiranec povezani osebi niso tržne
 • normiranec izstavlja neverodostojne račune povezani osebi- npr. pavšalno mesečno zaračunane storitve povezani osebi (npr. marketinške storitve)

 

Kje lahko pomagamo normirancem?

 • Smo računovodski servis z 20 letno tradicijo in se vam na začetu posvetimo, da določimo optimalno pravno obliko za opravljanje vaše dejavnosti: s.p, normiranec, podjetje d.o.o., DDV zavezanec itd.
 • ponudimo vam kvalitetno računovodske storitve, ki so potrebne za kakovostno opravljanje vaše dejavnosti
 • ponudimo vam brezplačni program za opravljanje vaše dejavnosti - izdajo računov ali gotovinskih računov - davčno potrjenih
 • omogočimo vam, da dokumente dodajate v računovodstvo elektronsko s programom - v elektronski arhiv, brez obiskovanja računovodstva
 • omogočimo vam vpogled v elektronski arhiv v katerem so vaši dodani dokumenti in dodani dokumenti s strani računovodstva
  • tako imate vse pomembne dokumente zbrane na enem mestu
 • glede na obseg poslovanja pomagamo izbrati banko, ki vam pomeni nižje stroške vsak mesec v obdobju poslovanja