Kratkotrajno delo družinskih članov

Avtor: digiračunovodja, dne: 9.2.2019

Kratkotrajno delo družinskih članov si lahko poslužujejo osebe, ki bi radi določenim družinskim članom brezplačno pomagali pri poslovanju podjetja (d.o.o. ali s.p.).  To pomeni, da brez plačila legalno pomagajo svojim partnerjem ali svojim otrokom, ki so lastniki mikro-podjetja (od 1 do 10 zaposlenih) in za to ne zahtevajo nobenega plačila. Za kratkotrajno delo družinskih članov mora lastnik podjetja ali nosilec dejavnosti plačevate zavarovanje za poškodbe pri delu v znesku 5,03 EUR mesečno. Pomoč je namenjena osebam z kakršnimkoli statusom: zaposlen in v delovnem razmerju, nezapsolen, iskalec zaposlitve, prejemnik subvencije, upokojenec, ... Delo se mora opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih glede dela otrok. ki so mlajši od mlajših od 15 let, delovnega časa, nedeljskega del, nočnega dela, odmorov in počitkov za malico, varstva žensk, varstva delavcev pri delu, ki še niso dopolnili 18 let starosti, in predpisi o varnosti pri delu ter zdravju pri delu.

Oseb lahko mesečno opravlja največ 40 ur. potrebo je voditi evidenco ur in opis dela, ki ga oseba opravlja. Delo je lahko tudi pomoč pri maloprodaji in izdaja davčo potrjenih računov. Pomembno pri tem je, da se izdaja račune na njegovo ime in davčno številko kar je določeno po Zakonu. Potrebno je paziti, da se opis del sklada s časnovnim izdajanjem računov, ki je zabeleženo na FURS, ko se davčni račun izda.

Potrebno je paziti da se zavarovanje plača pred nastopom dela-pomoči, s tem je oseba, ki opravlja delo zavarovana in ne opravlja dela na črno. V primeru kontrole davčnega inšpektorja in delo neprijavljenih oseb v podjetju pomeni visoke globe in obravnava prekrška za delo na črno. Globa za posameznika za delo na črno je od 100,00 do 2.500,00 EUR za osebo in od 5.000,00 do 26.000,00 EUR za delodajalca-kršitelja.

 

Kratkotrajno delo enostavno dodamo lastniku v programu za obračun plač, ki nam avtomatično doda znesek zavarovanja k bančnim nalogom in avtomatično izpiše rek-2 ter pripravi XML datoteko za uvoz na e-davke.

 

Pozor: kratkotrajno delo družinskih članov ne smemo enačiti z medsosedsko pomočjo ter sorodstveno pomočjo, ki določa pomoč med fizičnimi osebami. Ti dve pomoči sta določeni z raznimi predpisi, ki jih je potrebno upoštevati. Pomoč prijatelja, ki ni v sorodu in ne živi v bližini vašega doma  ne vključuje nobena izmed naštetih pomoči - pomeni delo na črno.

 

Medsebojna sosedska pomoč:

Za medsebojno sosedsko pomoč se šteje opravljanje dela med sosedi, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila ter če ga ne opravi pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je neposredno vezana na opravljeno delo, kakor tudi druge oblike medsosedske pomoči, določene v zakonu.
Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2007 z dne 12.02.2007: 8. člen ZPDZC