Sodobno knjigovodstvo z elektronskim arhivom

Izkoristite  sodobno digitalizirano knjigovodstvo, ki ga nudimo saj za Vas skeniramo dokumente in za Vas gradimo elektronski arhiv - računovodski dokumentni sistem.

Danes knjigovodstvo ni več kot je bilo pred 20 leti. Niti ni več tako kot je bilo pred 5 leti. V letu 2019 (in že tudi prej) je pri nas celotno knjigovodstvo digitalizirano. Poslovne listine vseh naših strank se danes digitalizirajo / skenirajo. Tehnologija prepozna podatke s skeniranih dokumentov in dokument sken s podatki se avtomatično poknjiži v elektronski arhiv. Digitalizacija in tehnologija opravi svoj del naloge.

Gradi se digitalni arhiv, ki Vam omogoča vpogled kadarkoli in od kjerkoli v digitalizirane poslovne listine. Iskanje poslovnih listin je precej hitrejše in enostavnejše. Arhiv je precej manjši in dokumenti v digitalni obliki. Brskanje po papirjih je zmanjšano na minimum. To sodobno knjigovodstvo, katerega uporabljamo, omogoča opravljati računovodske in knjigovodske storitve kvalitetneje in hitreje. Stranke z digitaliziranim knjigovodstvom pridobijo na času in agilnosti in se prihranjeni čas lahko porabi za opravljanje vaše osnovne dejavnosti.

Izkoristite informativno neobvezno brezplačno ponudbo za računovodstvo in spoznajte kakšne prednosti čakajo, da jih izkoristite.

Kateri dokumenti so v vsakem primeru primerni za digitalni arhiv:

 • prejeti in izdani računi, blagajniški dnevnik, zaključki iz elektronskih registrskih blagajn
 • pogodbe o zaposlitvah delavcev
 • prijave in odjave delavcev
 • odločbe in ostali dopisi od FURS-a
 • prejeti in izdani opomini
 • bančni izpiski
 • potni stroški - priloge

Poleg pregledovanja poslovnih listin preko internet povezave lahko tudi sami dodajate dokumente v digitalni arhiv in s tem gradite svoj dokumentni sistem. Dokumente klasificirate, opremite s ključnimi podatki in shranite na računovodski strežnik. Lahko tudi pomagate računovodstvu in si s tem zmanjšate ceno računovodstva.

Se pravi poleg veliko prednosti, ki jih pridobite s sodobnim knjigovodstvom si lahko tudi zmanjšate stroške računovodstva.

 

Knjigovodstvo sodobno in digitalizirano
Knjigovodstvo - sodobno in digitalizirano

 

Iskanje po elektronskem arhivu je res enostavno in uporabno. Na voljo imamo več kriterijev za prikaz in iskanje:

 • po kupcu/dobavitelju/partnerju
 • datumski kriterij: dnevni, mesečni, letni, ali poljubno obdobje
 • znesek
 • in ostali kriteriji

Primera koristnosti elektronskega arhiva:

 1. V kolikor se želi seznam največjih računov za storitve v predhodnjem letu. Enostavno se prikaže seznam vseh prejetih računov za obdobje predhodnjega leta, ter se ga uredi po znesku - od največjega do najmanjšega.  Seveda, ko se sprehajamo po seznamu se prikazuje tudi pripadajoči sken prejetega računa.
 2. Ali v kolikor želimo seznam vseh računov prejetih od dobavitelja za električno energijo. Enostavno se določi obdobje prejšnjega leta in v kriterij dobavitelj vpiše dobavitelja. Seveda se nam prikaže tudi pripadajoči sken prejetega računa, da imamo na voljo celotne podatke.

 

Prihodnost je vsekakor v naprednem računovodstvu in knjigovodstvu, ki izkoristi digitalizacijo dokumentov. Zahtevajte ponudbo za računovodstvo.