Klasično računovodstvo

Klasično računovodstvo se opravlja na osnovi prejete dokumentacije in vnešenih podatkov v programe Digital Logic. Računovodstvo se opravlja v računovodskem servisu.

Dokumente poknjižimo v glavno knjigo, ki je enkraten vnos hkrati tudi za knjigo DDV in posledično obrazec DDV. Dejstvo je, da enkraten vnos za večkratno uporabo pomeni manjšo možnost napak. V primeru, da so med prejetimi računi tudi računi za osnovna sredstva (Slovenski računovodski standard 2), jih vnesemo še v program osnovnih sredstev, t.i. register osnovnih sredstev. V tem programu obračunamo tudi amortizacijo, ki pomeni davčno priznani strošek, če so amortizacijske stopnje enake ali nižje od davčno priznanih (govorim o Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb). Tudi amortizacija se prenaša avtomatsko v glavno knjigo. Plače obračunamo v programu osebnih dohodkov, prenesemo avtomatsko brez ponovnega vnosa, torej je vnos zopet enkraten.  Če se obračunavajo potni nalogi, se vnesejo podatki v program potnih nalogov in prenos v glavno knjigo je ponovno avtomatski.

 

Računovodstvo - računovodski in knjigovodski podatki

Na osnovi vnešenih podatkov imate preko interneta stalen vpogled v odprte postavke kupcev in dobaviteljev, prav tako pa so dostopni tudi podatki o poslovnem izidu za določen mesec.

 

Glede na vaše potrebe in pričakovanja vam informacije predstavimo na način, ki je vam kot stranki razumljiv in Vam daje informacije, ki vam pomagajo pri vaših poslovnih odločitvah.