Izračun dohodnine 2021

Preko leta 2021 se plačuje akontacija dohodnine - se pravi vsak mesec znesek, ki se izračuna po dohodninski lestvici, glede na vsakokratni dohodek. Po koncu koledarskega leta pa se naredi izračun dohodnine za celotno preteklo leto. Preveč plačano dohodnino dobimo vrnjeno oz. premalo plačano dohodno preko leta moramo doplačati. lahko naredimo testni izračun dohodnine in vemo kaj lahko pričakujemo.

Dohodnino plača vsaka fizična oseba - rezident RS na osnovi letnih dohodkov fizičnih oseb in dohodninskih olajšav. Vsi prihodki za preteklo leto (leto 2021) so zaključena in se jih ne da več spremeniti. Kar se pa tiče olajšav se še da kaj obrniti v vašo prid:

  1. do 5.2.2022 lahko za preteklo leto prerazporedimo družinske člane med zakonca in že informativni izračun, ki ga prejemmo v marcu/aprilu je pripravljen po naših željah ter izplačilo preveč plačane dohodnine je hitrejše; Pripraviti moramo pisno vlogo, dobimo jo na FURS-ovi strani.
  2. do 20.2.2022 lahko preko e-davkov oddate elektronsko vlogo za olajšave za odmero dohodnine; vendar morate imeti dostop dostop do e-davkov
  3. po prejemu informativnega izračuna v marcu/aprilu moramo pripraviti pisni ugovor.

V tretjem primeru se počaka na prejeto informativni izračun dohodnine - odločbo za odmero dohodnine s strani FURS-a. Vloži se ugovor in se pripravi popravljeno vlogo. Najhitreje lahko vplivamo na višino obračunane dohodnine za preteklo leto na osnovi otrok in ostalih vzdrževanih družinskih članov. Vzdrževane družinske člane se lahko poljubno razporeja med letom med oba starša in zato se končni znesek skupne dohodnine obeh staršev lahko precej razlikuje. Otroke se lahko razporedi za vsak mesec posebej s tem pa lahko optimiziramo dohodnino za fizične osebe. Najugodnejši rezultat lahko potem podamo kot vlogo/ugovor na izračun. V kolikor se je dohodnino med letom plačalo več, se dobi povrnjeno, drugače pa jo je potrebno doplačati. Brez skrbi, po optimizaciji, ki jo opravimo v našem računovodskem servisu, nikoli ni potrebno nič doplačat.

Otroke se mesečno razporeja med oba starša tako, da skupaj ne preseže 12 mesecev. Pri novorojencih in pri šolajočih se otrocih, ki so dopolnili 26 let v letu, za katerega se izračunava dohodnina je potrebno upoštevati ustreno število mesecev. Spodnji obračun dohodnine vse to upoševa v kolikor vnesemo datume rojstev posameznih otrok. V kolikor se izpolnjuje določene pogoje so lahko vzdrževani družinski člani tudi zakonec ali starši, ki se jih upošteva kot olajšavo za vzdrževane družinske člane.

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.

Dohodke se šteje vse, razen tistih ki so z Zakonom izvzeti (dediščine, ...) in tistih, ki so oproščeni po zakonu o dohodnini (otroški dodatki, subvencije, dodatek na veliko družino, ...).

Olajšave, ki vplivajo na odmero dohodnine je več:

  • splošna olajšava
  • osebne olajšave
  • posebne olajšave - za dijaka ali študenta, za vzdrževane otroke, za druge vzdrževane družinske člane
  • olajšaveza PDPZ

 

Rok za prejetje informativnega izračuna dohodnine je 15.junij za predhodnje leto. Če do tega roka niste prejeli odločbe potem morate sami vložiti napoved za odmero dohodnine.

 

Kakšna je sploh formula za izračun dohodnine

A)  Prvo moramo izračunati osnovo za dohodnino.

Osnova za izračun dohodnine = seštevek vseh bruto plač v letu  -   prispevki delojemalca preko celega leta   -  celoletna splošna olajšava  -   celoletna olajšava za otroke  - celoletna olajšava za ostale družinske člane

seštevek vseh bruto plač v letu -> seštevek vseh izplačnih plač v letu, ponavadi 12 plač, tudi zamujeno izplačilo plač (če obstaja se NE prišteje tudi 13. plača, božičnica, razna izplačila za poslovno uspešnost - od 1.1.2019 to niso več obsavčena izplačila z dohodnino)

regres za letni dopust -> OD 1.1.2019 NI VEČ PREDMET OBDAVČITVE Z DOHODNINO IN SE NE UPOŠTEVA

prispevki delojemalca preko celega leta -> seštevek plačanih prispevk ov delojemalca : 22,1% od bruto izplačila

celoletna splošna olajšava -> podatek se dobi pri olajšavah za dohodnino

celoletna olajšava za vzdrževane otroke -> podatek se dobi pri dohodninskih olajšavah, enega otroka lahko za isto obdobje uveljavlja samo 1 starš, lahko pa deljeno nppr. 6 mesecev eden in 6 mesecev drugi, če se je rodil sredi leta se upošteva samo toliko mesecev kot mu pripada v tekočem letu vključno z mesecem v katerem se je rodil. Če je vzrdževani otrok dopolnil 26 let v tekočem letu, potem se upošteva samo ustrezno št. mesecev. Starejši vzdrževani otroci od 26 let, se ne morejo upoštevati kot olajšavo. Ravno tako se ne more upoštevati študent, ki je preko napotnic prejel več kot maksimalni dovoljeni znesek prihodkov v tekočem letu (mora oddati sam prijavo za obračun dohodnine).

celoletna olajšava za ostale družinske člane ->ostali vzdrževani družinski člani so lahko partner itd... znesek olajšave se dobi pri dohodninskih olajšavah

obstajajo tudi nekatere druge olajšave - invalidnost, ...

 

B) Potem pa se po lestvici za izračun dohodnine (ki jo dobite na linku dohodninska lestvica) izračuna dohodnina glede na prej izračunano osnovo.

C) V kolkor se je med letom plačalo več dohodnine od izračunane, dobite razliko vrnjeno na bančni račun; in v kolikor se je med letom plačalo manj dohodnine od izračunane jo je potrebno doplačati v znesku razlike.

Optimalna razdelitev otrok za izračun dohodnine 2021:

Prva oseba
Druga oseba
Datum rojstva prvega otroka
Datum rojstva drugega otroka
Datum rojstva tretjega otroka
Datum rojstva četrtega otroka
Datum rojstva petega otroka 

 

 

Odgovori na vprašanja povezana z dohodnino

Zakaj nisem dobil nič povrnjene dohodnine to leto?

V kolikor niste skozi celotno leto plačali nobene dohodnine, potem tudi ne morete pričakovati, da bi vam kakršnikoli izračun pokazal, da morate dobiti dohodnino povrnjeno. Primer: upokojene fizične osebe, brez dodatnih prihodkov (predvsem podjemne pogodbe, pogodbe o delu in katasterski dohodek, dividende) nikoli ne morete dobiti vrnjene dohodnine, ker se med letom tudi ni nič plačevalo.

Z možem imava popolnoma iste dohodke in 2 otroka. Kakšna je najboljša razporeditev vzdrževanih otrok ?

Najboljše je 6 mesecev 1. otrok in 6 mesecev 2. otrok pri vas in isto obdobje pri možu. S tako razdelitvijo skupaj plačata najmanj dohodnine. To ne pomeni, da še kakšna razporeditev ne pripelje do istega rezultata (istega skupnega dohodnine obeh oseb) , ampak do nižje dohodnine se ne da. Razdelitev en vzdrževani otrok pri vas in en otrok pri možu ni optimalna.

Zaklaj moram vedno doplačati jaz dohodnino, ko imava z žene zelo podobne dohodke in 1 otrok prijavljen name in 1 otrok prijavljen na njo.

Verjetno je vedno 1. otrok prijavljen na vas in 2. otrok prijavljen na ženo, kar pomeni, da ima žena večjo olajšavo in ji ni potrebno doplačati dohodnine. Vi pa imate prvega otroka, kar pomeni nižjo olajšavo. Pri izračunu plač pa je situacija verjetno drugačna, in s tega naslova dobivate tudi večjo neto plačo preko leta (ker so večje olajšave in nižja dohodnina), zato morate po končnem celoletnem obračunu doplačati. Preverite na izračunu optimalno razporeditev otrok.

Sem zaposlen, žena pa ne dela. Otroci so odrasli. Kako bi si lahko znižal dohodnino?

Če lahko ženo prijavite kot vzdrževanega družinskega člana, jo upoštevajte v napovedi (olajašava 2.436,92 EUR na letni ravni), sicer se težko kaj naredi.

Sem samohranilka z enim otrokom.

Maksimalno kar lahko naredite je da uveljavljate celotno olajšavo za enega otroka (je pa precej odvisno od zahtev/statusa očeta otroka).