e-vem za nova podjetja

Na SPOT (e-VEM) podjetnikom pomagamo:

 • odpiranje, ustnovitev in registriranju d.o.o. ali s.p.
 • pravilni izbiri pravne in obdavčitvene oblike podjetja 
 • nakupu podjetja d.o.o.
 • preoblikovanja s.p. v d.o.o.

Pisarne za davčno svetovanje, poslovno svetovanje in računovodstvo imamo odprte v Ljubljani, Kranju in Mariboru.

V kolikor nas kontaktirate vam ponudimo najkompletnejše informacije.

 

GOSPODARSKE DRUŽBE

 • vpis družb v sodni/poslovni register
 • prijava sprememb družb v sodni/poslovni register
 • izbris družb iz sodnega/poslovnega registra
 • prijava davčnih podatkov
 • oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV
 • pridobitev obrtnega dovoljenja
 • prijava družbenika in delavca v obvezna socialna zavarovanja
 • prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje
 • prijava prostega delovnega mesta

 

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

 • vpis podjetnika v poslovni register
 • vpis sprememb s.p. v poslovni register
 • izbris s.p. iz poslovnega registra
 • prijava davčnih podatkov
 • oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV
 • pridobitev obrtnega dovoljenja
 • prijava s.p. in delavca v obvezna socialna zavarovanja
 • prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje

 

Storitve portala e-VEM so brezplačne in jih lahko uporabljajo vsi uporabniki, ki imajo v spletnem brskalniku nameščeno eno izmed kvalificiranih digitalnih potrdil za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov overiteljev SIGOV-CA ali SIGEN-CA (za fizične osebe ali za zaposlene pri pravnih osebah), POŠTA®CA, AC-NLB, HALCOM CA FO ali HALCOM CA PO 2.

Gospodarske družbe lahko portal e-VEM uporabljajo vsakodnevno za prijave, spremembe in odjave zavezancev v obvezna socialna zavarovanja ter za prijavo potrebe po delavcu. Portal e-VEM lahko uporabljajo zakoniti zastopniki podjetja ali od njih pooblaščene osebe s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik odda preko portala e-VEM ali pa pooblastilo odda na točki SPOT (eVEM), ki pooblasti pooblaščene osebe za uporabo portala e-VEM.

gov: Evem portal