Dohodninska lestvica in olajšave za leto 2020

Dohodnina

Lestvica za dohodnino spodaj veljajo od 1.1.2020 - se pravi za vsa izplačila plač v letu 2020 (npr. tudi za izračun dohodnine za decembersko plačo 2019 izplačano v letu 2020). Spremembe lestvice so tako pri stopnjah kot tudi pri višini. Na voljo imate kontrolni izračun dohodnine za zneskovno optimizacijo in optimalno razporeditvijo otrok med starše še za leto 2019.

Dohodninska lestvica 2020 na mesečni ravni

Če znaša neto mesečna davčna osnova v evrih Znaša dohodnina v evrih
nad (mesečno) do (mesečno)    
0,00 708,33   16 %
708,33 2.083,33 113.33 + 26 % nad 708.33
2083,33 4.166,67 470,83 + 33 % nad 2.083,33
4.166,67 6.000,00 1.158,33 + 39 % nad 4.166,67
6.000,00 ni omejeno 1.873,33 + 50 % nad 6.000,00

 

Lestvica za odmero dohodnine 2020 na letni ravni

Če znaša neto letna davčna osnova v evrih Znaša dohodnina v evrih
nad (letno) do (letno)    
0,00 8.500,00   16 %
8.500,00 25.000,00 1.360,00 + 26 % nad 8.500,00
25.000,00 50.000,00 5.650,00 + 33 % nad 25.000,00
50.000,00 72.000,00 13.900,00 + 39 % nad 50.000,00
72.000,00 ni omejeno 22.480,00 + 50 % nad 72.000,00

 Ročni izračun dohodnine za celo leto lahko preverite na povezavi. Vnesete bruto znsek plač, regresa, prispevkov delodajalca, število otrok in program izračuna dohodnino. Na povezavi lahko tudi preverite kakšna razporeditev otrok med zakonca je najboljša glede najnižje skupne izračunane dohodnine.

Olajšave

Splošna olajšava na letni ravni - odvisna od skupnega dohodka v letu 2020

Če znaša skupni letni dohodek v evrih Znaša splošna olajšava v evrih
nad (letno) do (letno)  
     
0 13.316,83 3.500,00 + (18.700,38-1,40427 X skupni dohodek)
13.316,83 ni omejitev 3.500,00

Splošna olajšava na mesečni ravni - za izračun akontacije dohodnine pri obračunu plače

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega
razmerja v evrih
Znaša splošna olajšava v evrih
nad (mesečno) do (mesečno)  
     
0 1.109,74 291,67 + (1.558,36 - 1,40427 x bruto dohodek)
1.109,74 ni omejitev 291,67

 

Osebne olajšave za invalida s 100% telesno okvaro

Letna olajšava v evrih: 17.658,84 EUR
Mesečna olajšava v evrih: 1.471,57 EUR

 

Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta

znaša 3.500,00 evra.

Olajšava velja za študenta ali dijaka, ki sam odda napoved za odmero dohodnine. Starši ga v tem primeru ne prijavijo kot vzdrževanega družinskega člana.

 

Posebna olajšava za vzdrževane otroke

  Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09
Za vsakega naslednjega vzdrževanega otroka +1.769,30 evra +147,44 evra
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83

 

 

Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (zakonec ali starš)

Letna olajšava v evrih: 2.436,92 EUR

Mesečna olajšava v evrih: 203,08 EUR

Se lahko upošteva pri izračunu samo ob izpolnjenih določenih pogojih.

 

Olajšava za PDPZ

do 2.819,09 evrov letno

 

Pomembno 2020

Minimalna osnova za prispevke od 1.1.2020

 znaša 911,09 EUR na mesečni ravni

Minimalna bruto plača za zaposlenega za polni delovni čas -  od 1.1.2020

 znaša 940,58 EUR

v znesku NISO vključeni tudi dodatki (izmensko, popoldansko, terensko delo, delovna uspešno, poslovna uspešnost) in dodatek za delovno dobo

 

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - kratkotrajno delo za družinskega člana - od 1.1.2020

znaša 5,03 EUR mesečno

 

Minimalna bruto urna postavka za trgovino  - nedeljsko delo

znaša 6,05 EUR/ uro

Vir za dohodnisnko lestvio in olajšave: FURS

Priporočamo uporabo odličnega programa za obračun plač in ostalih prejemkov.