Dober računovodja za odgovorno računovodenje

Pri nas računovodenje oz. računovodske storitve opravljajo strokovne osebe, ki so dobre računovodje z večletnimi izkušnjami. Poslujemo v različnih krajih: v Ljubljani - poleg BTC, Mariboru in v računovodstvu v Kranju - Stražišče na Delavski cesti. V primeru, da iščete dobrega računovodja, iščete davčni nasvet ali ponudbo za računovodstvo nas kontaktirajte v računovodstvo.

Vodja poslovalnice računovodstvo Ljubljana, Kranj in Maribor je Andreja Štular Bajželj, uni.dipl.ekon., revizor.

E-pošta: andreja@digital-logic.si.

Kdo velja za dobrega računovodjo?

Dober računovodja optimizira poslovanje vašega podjetja ali vas kot fizične osebe samostojnega podjetnika posameznika do take mere, da v celoti izkoristite veljavno zakonodajo ter ugodnosti, ki izhajajo iz nje. Ob pričetku računovodenja mora računovodja dobro spoznati vsebino vašega poslovanja zaradi pravilne vzpostavitve dejanskega stanja v izkazih vašega podjetja ali samostojnega podjetnika posameznika. Dobra komunikacija med računovodjem in vami kot stranko je bistvenega pomena iz preprostega razloga, da se še pred nastankom določenega poslovnega dogodka seznanite s posledicami, ki sledijo temu. Občasna medletna ugotovitev rezultata lahko pomembno vpliva na vaše poslovno obnašanje v preostalem delu leta. Tudi planiranje na kratek in dolg rok daje močan poudarek podatkom, pridobljenih od dobrega računovodja. Ob koncu leta, ko se sestavi letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila in obračun davka od dohodka pravnih oseb ali davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike posameznike za davčne namene se v tem zadnjem stadiju, kot radi rečemo zaključku leta, lahko izkoristijo davčne ugodnosti, ki zmanjšujejo davčno osnovo vašega podjetja ali samostojnega podjetnika posameznika in vas v prihodnjem letu ne bremenijo s previsokimi akontacijami, ki so še posebej v današnjem času, lahko zelo neugodne za podjetje.

Računovodja za računovodenje po meri

Če želite prepustiti računovodenje zanesljivemu in dobremu računovodji ste prišli na pravo mesto! Obojestransko zadovoljstvo, tako Vaše kot naše, je naše osnovno vodilo, naša osnovna motivacija. Dober računovodja, ki se spozna na računovodenje, opravi računovodske storitve kvalitetno in odgovorno ter računovodski servis dober in s tem stranke zadovoljne. Stranke, prepustite računovodski del nam, in si pridobite potrebne informacije takrat, ko to potrebujete in ne samo takrat, ko zakonske zahteve zahtevajo podatke. Naj bodo računovodske informacije za vas koristne in ne le nujno zlo!

Pri vodenju poslovnih dogodkov upoštevamo

 • splošna pravila o računovodenju v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)  - 54. člen : link 
 • zakon o računovodstvu in
 • Slovenske računovodske standarde

 

Že 20 let odgovorno opravljamo:

 • računovodenje maloprodaj/trgovin
 • računovodenje storitvenih dejavnosti
 • računovodenje po poslovnih enotah
 • računovodenje proizvodnje
 • računovodenje veleprodajnih distribucijskih podjetij
 • računovodenje finančnih ustanov - vrednostni papirji
 • računovodenje obrtniških dejavnosti: gradbeniki, tesarji, kovinarska dejavnost, lesna dejavnost, frizerski saloni, masažni saloni
 • računovodenje gostišč, barov, restavracij
 • šole, društva financirana s strani občin, države itd.

Optimiziramo olajšave pri obračunu dohodnine

Glede na vaše prihodke in Vašega zakonca ter olajšave, ki Vam pripadajo, Vam dobro optimiziramo izračun dohodnine, tako da je vračilo dohodnine ob koncu leta čimvišje. Razlike po optimizaciji izračuna dohodnine so lahko več kot 1.000,00 EUR nay letni ravni.

 

Bi si ogledali neobvezujočo informativno ponudbo za računovodske storitve?  Pošljite podatke za ponudbo.

Priporočamo Davčno svetovanje in davčni nasveti in cene računovodskih storitev.