digi-računovodenje zagotavlja dober računovodja

Pri nas računovodenje oz. računovodske storitve opravljajo strokovne osebe - "dober računovodja" z večletnimi izkušnjami. Poslovalnice imamo v Ljubljani - poleg BTC, Mariboru in v Kranju - Stražišče na Delavski cesti. V primeru, da iščete dobrega računovodja, iščete davčni nasvet nas kontaktirajte.

Vodja poslovalnice Ljubljana, Kranj in Maribor je Andreja Štular Bajželj, uni.dipl.ekon., revizor.

E-mail naslov: andreja@digital-logic.si.

 

Kdo velja za dobrega računovodjo?

 

Dober računovodja optimizira računovodsko stanje vašega podjetja ali vas kot fizične osebe samostojnega podjetnika posameznika do take mere, da v celoti izkoristite veljavno zakonodajo ter ugodnosti, ki izhajajo iz nje. Ob pričetku računovodenja mora računovodja dobro spoznati vsebino vašega poslovanja zaradi pravilne vzpostavitve dejanskega stanja v izkazih vašega podjetja ali samostojnega podjetnika posameznika. Dobra komunikacija med računovodjem in vami kot stranko je bistvenega pomena iz preprostega razloga, da se še pred nastankom določenega poslovnega dogodka seznanite s posledicami, ki sledijo temu. Občasna medletna ugotovitev rezultata lahko pomembno vpliva na vaše poslovno obnašanje v preostalem delu leta. Tudi planiranje na kratek in dolg rok daje močan poudarek podatkom, pridobljenih od dobrega računovodja. Ob koncu leta, ko se sestavi letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter pojasnila in obračun davka od dohodka pravnih oseb ali davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike posameznike za davčne namene se v tem zadnjem stadiju, kot radi rečemo zaključku leta, lahko izkoristijo davčne ugodnosti, ki zmanjšujejo davčno osnovo vašega podjetja ali samostojnega podjetnika posameznika in vas v prihodnjem letu ne bremenijo s previsokimi akontacijami, ki so še posebej v današnjem času, lahko zelo neugodne za podjetje.

 

Računovodja - računovodenje

Če želite prepustiti računovodenje zanesljivemu in dobremu računovodji ste prišli na pravo mesto! Obojestransko zadovoljstvo, tako vaše kot naše, je naše osnovno vodilo, naša osnovna motivacija. Dober računovodja, ki se spozna na računovodenje, naredi računovodski servis dober in stranke zadovoljne. Stranke, prepustite računovodski del nam, in si pridobite potrebne informacije takrat, ko to potrebujete in ne samo takrat, ko zakonske zahteve zahtevajo podatke. Naj bodo računovodske informacije za vas koristne in ne le nujno zlo!

 

Pri vodenju poslovnih dogodkov upoštevamo

 • splošna pravila o računovodenju v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)  - 54. člen : link 
 • zakon o računovodstvu in
 • Slovenske računovodske standarde

 

Že 20 let odgovorno opravljamo:

 • računovodenje maloprodaj/trgovin
 • računovodenje storitvenih dejavnosti
 • računovodenje po poslovnih enotah
 • računovodenje proizvodnje
 • računovodenje finančnih ustanov - vrednostni papirji
 • računovodenje obrtniških dejavnosti: gradbeniki, tesarji, kovinarska dejavnost, lesna dejavnost, frizerski saloni, masažni saloni
 • računovodenje gostišč,  barov
 • šole, društva financirana s strani občin , države itd.

 

Priporočamo Davčno svetovanje in davčni nasveti in cene računovodskih storitev.