Zaenkrat davka na nepremičnine ne bo vsaj do 2020

 

Obračun davka na nepremičnine v RS je prestavljen vsaj do leta 2020.

 

Davek na nepremičnine je bil sprva predviden za začetek leta 2019 in naj bi sicer nadomestil davek na premoženje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

 

Ministrstvo za finance je sprva načrtovalo, da bo letos sprejet novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim bi odpravili neustavnost ureditve in na podlagi katerega bi izvedli novo vrednotenje nepremičnin v RS. Ti podatki bi se potem uporabili za davek na nepremičnine in za določanje socialnih transferjev.

 

Davek na nepremičnine