Davčno svetovanje

Davčno svetovanje potrebuje od svetovalca celovito poznavanje davčnih in ostalih predpisov. Za uspešno davčno in finančno svetovanje pa so poleg poznavanja zakonov in predpisov potrebne še ostale kvalitete, ki nas pripeljejo do željenih in sprejemljivih rezultatov. Davčno svetovanje zahteva individualno obravnavo problema, stranke in povezovanje različnih davčnih zakonov. Na mesečnim nivoju se najpogostoje uporablja zakon ZDDV-1. Svetovanje opavljamo v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, Mariboru ali v Kranju.

Preventivni davčni pregledi

Preventivni davčni pregled obsega pregled poslovnih knjig in dokumentacije ter poslovnih izkazov in davčnih obračunov, sestavljenih na njihovi podlagi. Namen pregleda je opozoriti zavezanca na vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko imele ob obisku davčne inšpekcije ali v drugem postopku davčnega nadzora za posledico dodatno obračunane davčne obveznosti, obresti zaradi nepravočasno plačanega davka kot tudi sankcije zaradi kršitev veljavne davčne in druge zakonodaje. Preventivni davčni pregled bomo opravili strokovno, v primernem roku in z upoštevanjem računovodskih in drugih standardov ter bomo kot poslovno skrivnost čuvali vse podatke, pridobljene pri takem pregledu.

Svetovanje v davčnem postopku

V primeru uvedbe inšpekcijskega ali drugega davčnega postopka, se davčni zavezanec pogosto pred inšpektorjem in pred množico davčnih in drugih predpisov, ki urejajo davčno področje, čuti povsem nemočen in nebolgljen. To ga še dodatno spravlja v podrejen in neugoden položaj napram davčnemu organu. Pomagamo mu lahko bodisi tako, da mu svetujemo med samim davčnim postopkom, mu pomagamo pripraviti pripombe in pritožbo, bodisi da ga na podlagi pooblastila zastopamo v davčnem postopku. Pooblastilo za zastopanje pogosto pomeni tudi komunikacijo z davčnimi organi.

Davčna pojasnila strankam

Nudimo pojasnila zavezancem s področja vseh vrst davkov in s področja davčnega postopka na podlagi veljavne zakonodaje, ki ta področja ureja. Storitve bomo opravili na način, kot jih bo določil naročnik, in sicer: pisno, po telefonu, po e-pošti, osebno-ustno ali na drug ustrezen način. Pri nudenju pojasnil strankam sodelujemo tudi z drugimi davčnimi strokovnjaki, strokovnjaki s področja računovodskih rešitev, priznanimi pravniki, upoštevamo pa tudi pojasnila FURS-a.

Izbira najugodnejšega davčnega modela

Vsaka poslovna transakcija ima tudi davčne posledice. Davčni zavezanci so pogosto v dilemi, kako določene poslovne transakcije izpeljati na način, da so v okviru veljavne zakonodaje. Strankam svetujemo, kako poslovno transakcijo z davčnega vidika izpeljati optimalno, kar v večini primerih pomeni čimmanjšo davčno osnovo.

Izmed pogostejših dilem: popoldanski s.p., normirani s.p., ali nezavezanec za DDV  in  d.o.o. ali s.p.

 

Pomoč pri pripravi davčnih obračunov

Nudimo pomoč pri pripravi vseh vrst davčnih obračunov oz. davčnih napovedi tako za pravne (d.o.o. in s.p.) kot za fizične osebe. Tu se potrebuje ogromna količina znanja in prakse, da je davčni obračun sestavljen optimalno in v skladu z zakonodajo. V pomoč so nam več kot 20 letne inskušnje naših strokovnjakov na tem področju.

 

Nekaj konkretnih davčnih nasvetov, za davčno učinkovitejše poslovanje in optimalne bilance:

 • regres naj se izplačuje vedno v ločenem obračunu/izplačilu od osebnega dohodka
 • izplačajte si dodatek za dedka mraza v decembru - velja za vaše otroke do 15.leta starosti - je omejen znesek in popolnoma neobdavčen
 • v primeru opravljanja storitev predvsem s fizičnimi osebami ostanite/postanite davčni nezavezanec
 • optimizrajte si plačilo dohodnine - vzdrževane družinske člane lahko med letom z možem/ženo menjate
 • za vse poslovne stroške vedno vzemite račun naslovljen na podjetje z vsemi podatki - prvič vam koristi pri bilanci (večji stošek manjša davčni dobiček) in imate prilogo kot dopolnilo k izpolnitvi potnega naloga
 • ažurno in redno vnašajte potne naloge za obračun potnih stroškov
 • upoštevajte davčno olajšavo za donacije
 • upoštevajte investicijsko davčno olajšavo
 • enkrat na leto si lahko izplačate 13.plačo z manjišimi davki (omejeni znesek)
 • normirani s.p. je davčno ugodna izbira za storitvene dejavnosti in manjši obseg poslovanja
 • boditi pozorni v kolikor imate normirani s.p. in podjetje d.o.o. ker FURS smatra to kot povezane osebe in se lahko prihodki seštevajo, kar pomeni dodatno plačilo davka

Ostali koristni računovodski nasveti.

Ostale računovodske storitve in svetovanje.

Pomemben nasvet: delujte v okviru davčnih predpisov in zakonodaje. V primeru kršenja davčne zakonodaje lahko poleg utajenega davka plačate še kazen in zamudne obresti.

 

Vprašajte za nasvet strokovnjaka:  andreja@digital-logic.si, dipl.ekon. revizor

 Kvalitetno davčno svetovanje je potreba vsakega podjetja

Dobite nas:

 

Malo smeha: https://www.youtube.com/watch?v=1T7g3rNvlBE