brezpapirno e-računovodstvo

Brezpapirno e-računovodstvo je moderen, napreden in cenovno ugoden način elektronskega računovodenja Vašega podjetja. Ni Vam potrebno nositi računov in ostale dokumentacije v računovodski servis ampak vse poteka elektronsko. Na uporabo dobite program, ki vam omogoča prenos vseh skeniranih dokumentov v računovodstvo ter odvisno od dogovora vnašanje tudi ostalih dogovorjenih dogodkov/podatkov. Vsi vnešeni podatki in skeni dokumentov (računov, pogodb, odločb, sklepov in ostalih dokumentov) se shranjujejo direktno v računovodskem servisu. Ravno tako pa imate vpogled v vse računovodske podatke in skenirane dokumente, ki jih v računovodstvu dodajamo v sistem. Vsi podatki so zbrani v računovodstvu na računovodskem strežniku, varovani in arhivirani, lahko pa se kompletni sistem inštalira na Vaš strežnik.

Na uporabo dobite tudi potrebne programe za vodenje firme in pisanje računov-dokumentov (račune, dobavnice, ponudne, predračune, avansne račune in ostale dokumente), ki jih lahko izpisujete ali pošiljate po elektronsku pošti. Na voljo imate tudi druge module, ki so prilagojeni vaši dejavnosti:

Poslovne programe razvijamo in izboljšujemo že 20 let tako, da so precej dodelani in prilagojeni Vaši dejavnosti.  Predvsem pa delujejo in ne povzročajo izpadov in težav pri delu.

Računovodja vnese in doda ostale pomembne dogodke v računovodski sistem kar je podlaga za pripravo vseh zahtevanih poročil in obračunov.

 

V primeru brezpapirnega računovodstva se vedno lahko posvetujete z računovodjem v računovodskem servisu Digital Logic.

V kolikor vam zmanjkuje časa se vedno lahko dogovorite za klasičen način računovodenja.

Vedite, v vsakem primeru smo računovodski servis s strokovnim znanjem in večletnimi izkušnjami na področju računovodskih storitev in poslovnih programov, in vedno Vam lahko priskočimo na pomoč.

 

A) Mesečni obračuni, ki jih opravimo v računovodskem servisu:

 • obračun DDV na osnovi vnešenih prejetih in izdanih računov
 • knjiženje v glavno knjigo in pomožne knjige, saldakonti
 • na osnovi sporočenih podatkov se pripravi obračun plač, regresa
 • po dogovoru se oddajo vsi potrebni obrazci ali se jih pošlje po elektronski pošti k vam, da jih oddate preko interneta
 • priprava medletne bilance

B) Opravila in obračuni ob koncu leta, ki jih opravimo v računovodskem servisu:

 • obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • priprava kontrolnega poročila dohodnine za zaposlene ter kontrola podatkov za ZPIZ
 • opravijo se potrebna knjiženja ob koncu leta: zapiranje razredov, inventurni manjki
 • priprava celoletnih bilanc
 • po dogovoru obrazce oddamo ali jih posredujemo Vam

C) Vnose, ki lahko opravlja stranka sama in ji nudimo računalniške programe za to:

 • fakturiranje: računi, avansni računi za predplačilo, dobropisi, bremepisi
 • celotno materialno poslovanje: zaloge, prevzemi, odpisi, izdaje, dobavnice, inventure, zapisniki o spremembi cen
 • prejeti računi: prejeti materialni računi in stroškovni računi, kontrola in številčenje in skeniranje prejetih dokumentov - pomembno pri brezpapirnem računovodstvu, razporeditev prejetih dokumentov po stroškovnih nosilcih
 • vnos plačil: vnos plačil in zapiranje izdanih računov, vnos plačil in zapiranje prejetih materialnih in stroškovnih računov, pomoč vnosa na osnovi datoteke iz bančnih programov
 • plačevanje tekočih obveznosti do dobaviteljev oz. plačevanje prejetih računov, možnost priprave plačilnih nalogov na osnovi  odprtih postavk in uvoz v bančni program
 • priprava predlogov za kompenzacije in knjiženje le teh
 • priprava in pošilajnje IOP obrazcev, opomini za zamudo plačil, izračun zamudnih obresti, priprava dokumentov za izvržbe
 • potni stroški: obračun potnih nalogov, kilometrina, dnevnice, ostali stroški na službeni poti v Sloveniji in tujini
 • maloprodaja in blagajniško poslovanje: izdaja blagajniških računov, zaključki blagajne, polog iztržka, vodenje blagajniškega dnevnika, inventura blagajne
 • register osnovnih sredstev v primeru velikega števila OS, odpisi osnovnih sredstev, inventura osnovnih sredstev ob koncu leta

Brezpapirno računovodstvo je okrog 50% cenejše od klasičnega, ker se prepušča vnos določenih dodatnih podatkov podjetniku samem. Obračun osebnih prejemkov se v celoti izvaja pri nas v računovodskem servisu.

Več o programih, ki jih brezplačno dobite na uporabo si lahko preberete s klikom na Poslovni programi.

Kako poteka brezpapirno eračunovodstvo

 • Podjetnik sam vnaša določene podatke: C).
 • Ob koncu davčnega obdobja (meseca, tromesečja) oz. po vnosu vseh potrebnih podatkov s strani podjetnika v računovodskem servisu pripravimo določene obračune in kontrole A).
 • Na zahtevo se pripravi medletna bilanca oz. potrebna poročila za najetje bančnega kredita.
 • Ob koncu leta v računovodskem servisu pripravimo končne obračune in poročila B).

Kje se nahajajo dokumenti v brezpapirnem e računovodstvu

 • Izdani računi so oštevilčeni, preverjeni, podpisani in opremljeni z žigom pri Vas
 • Prejeti računi so preverjeni, oštevilčeni, opremljeni z datumom prejema pri Vas. Skenirani pa se nahajajo v računovodskem sistemu in v računovodskem servisu imamo vpogled v dokumente.
 • Pripravljeni dokumenti v računovodstvu se arhivirajo v elektronski obliki v računovodskem servisu. Po dogovoru se Vam pošljejo zakodirani po elektrosnki pošti: plačilne liste, obrazci od obračuna plač in ostalih prejemkov, plačilni nalogi, DDV-O, bilance

Prednosti brezpapirnega e-računovodstva v podjetju Digital Logic:

 • nimate dodatnih stroškov s programi za vodenje poslovanja
 • nimate različnih podjetij za podporo glede programov in računovodstva
 • ni dodatnega fotokopiranja dokumentov
 • na voljo imate vse tekoče podatke, ki jih sami vnesete in podatke iz računovodstva
 • boljša podpora Vašemu poslovanju
 • podatki so arhivirani dvakrat (v elektornski obliki in v originalu)
 • računovodski podatki in dokumenti so dosegljivi z različnih lokacij - poslovalnice in doma
 • na začetku se lahko več dela prepusti računovodstvu in se sčasoma prevzema vedno več opravil
 • za neko obdobje lahko računovodstvo prevzame opravila, ki jih Vi nimate časa opraviti - porodniška, boleznine, manjko zaposlenih

Slabosti e-računovodenja:

 • Vaše računovodsko znanje mora biti večje
 • Vaše računalniško znanje mora biti večje - uporaba programov
 • Vaš računalnik mora biti povezan v internet
 • potrebuje se skener ali tiskalnik/skener
 • morate biti natančni pri vnašanju računovodskih podatkov

Primerjava klasičnega in brezpapirnega e-računovodstva:

 • pri brezpapirnem računovodstvu je vaša kontrola in kontrola enega računovodje, pri klasičnem računovodenju je kontrola dveh računovodij
 • v brezpapirnem računovodstvu so željeni podatki hitreje dostopni in ažurnejši, vnos je lahko hitrejši, saj se vse prejete dokumente vnese takoj po prejemu že pri Vas
 • v brezpapirnem računovodstvu je manj administrativnega dela, fotokopiranja, medsebojnih obiskov (prihranek pri materialnih stroških in času)
 • manj podvojenih opravil pri brezpapirnem računovodstvu - prihranek pri času in stroških
 • znanje stranke o računovodstvu mora biti večje v primeru e-računovodstva kot v primeru klasičnega računovodenja, stranka se mora držati navodil računovodskega servisa
 • kontrola prejetih dokumentov in verifikacija, številčenje, razporejanje po stroških je na Vaši strani v primeru e-računovodenja

Izkušnje e-računovodenja vaših poslovnih knjig

 • preglednejše, hitrejše iskanje po dokumentaciji, hitrejše vnašanje in knjiženje ter cenejše