brezpapirno e-računovodstvo

Brezpapirno e-računovodstvo je moderen in cenovno ugoden način vodenje računovodstva. Na uporabo dobite vse potrebne programe iz katerih izstavljate dokumente (račune, dobavnice, ponudne, odpise in ostale dokumente) in jih izpisujete ali pošiljate po elektronsku pošti. Vnašate tudi prejete račune in ostale podatke (plačila). Vsi vnešeni podatki se nahajajo v vašem podjetju, na vašem računalniku ali vašem strežniku. Po dogovoru vam je na voljo naš podatkovni strežnik , kjer se podatki tudi redno arhivirajo.

V kolikor se vnešeni podatki nahajajo pri vas, se odpošljejo v .

Računovodja pregleda vnešene podatke in pripravi obračune.

V primeru brezpapirnega računovodstva in nevedenja  se vedno lahko posvetujete z računovodjem v računovodskem servisu Digital Logic.

V kolikor vam zmanjkuje časa se vedno lahko dogovorite v računovodskem servisu Digital Logic za klasičen način računovodenja.

Vedite, v vsakem primeru smo računovodski servis s strokovnim znanjem in večletnimi izkušnjami na področju računovodskih storitev in poslovnih programov, in vedno vam lahko priskoči na pomoč dober računovodja.

 

A) Mesečni obračuni, ki jih opravimo v računovodskem servisu:

 • obračun DDV na osnovi vnešenih podatkov
 • knjiženje v glavno knjigo in pomožne knjige, saldakonti
 • na osnovi sporočenih podatkov se pripravi obračun plač, regresa
 • po dogovoru se oddajo vsi potrebni obrazci ali se jih pošlje po elektronski pošti k vam, da jih oddate preko interneta
 • priprava medletne bilance

B) Opravila in obračuni ob koncu leta, ki jih opravimo v računovodskem servisu:

 • obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • priprava dohodnine, M4/M8
 • opravijo se potrebna knjiženja ob koncu leta: zapiranje razredov, inventurni manjki
 • priprava celoletnih bilanc
 • po dogovoru obrazce oddamo ali jih pošljemo na vaš naslov

C) Vnose, ki opravlja stranka sama in ji nudimo računalniške programe za to:

 • fakturiranje: računi, avansni računi za predplačilo, dobropisi, bremepisi
 • celotno materialno poslovanje: zaloge, prevzemi, odpisi, izdaje, dobavnice, inventure, zapisniki o spremembi cen
 • prejeti računi: prejeti materialni računi in stroškovni računi, kontrola in številčenje prejetih dokumentov - pomembno pri brezpapirnem računovodstvu, razporeditev prejetih dokumentov po stroških
 • vnos plačil: vnos plačil in zapiranje izdanih računov, vnos plačil in zapiranje prejetih materialnih in stroškovnih računov, pomoč vnosa na osnovi datoteke iz bančnih programov
 • plačevanje tekočih obveznosti do dobaviteljev oz. plačevanje prejetih računov, možnost priprave plačilnih nalogov na osnovi  odprtih postavk in uvoz v bančni program
 • priprava predlogov za kompenzacije in knjiženje le teh
 • priprava in pošilajnje IOP obrazcev, opomini za zamudo plačil, izračun zamudnih obresti, priprava dokumentov za izvržbe
 • potni stroški: obračun potnih nalogov, kilometrina, dnevnice, ostali stroški na poti v Sloveniji in tujini
 • maloprodaja in blagajniško poslovanje: izdaja blagajniških računov, zaključki blagajne, polog iztržka, vodenje blagajniškega dnevnika, inventura blagajne
 • register osnovnih sredstev v primeru velikega števila OS, odpisi osnovnih sredstev, inventura osnovnih sredstev ob koncu leta

 

Brezpapirno računovodstvo je okrog 50% cenejše od klasičnega, ker se prepušča vnos določenih dodatnih podatkov podjetniku samem. Obračun osebnih prejemkov se v celoti izvaja pri nas v računovodskem servisu.

Več o programih, ki ji brezplačno dobite na uporabo si lahko preberete s klikom na Poslovni programi.

 

Kako poteka brezpapirno eračunovodstvo

 • Podjetnik sam vnaša določene podatke: C).
 • Ob koncu davčnega obdobja (meseca, tromesečja) oz. po vnosu vseh potrebnih podatkov s strani podjetnika v računovodskem servisu pripravimo določene obračune in kontrole A).
 • Na zahtevo se pripravi medletna bilanca oz. potrebna poročila za najetje bančnega kredita.
 • Ob koncu leta v računovodskem servisu pripravimo končne obračune in poročila B).

Kje se nahajajo dokumenti v brezpapirnem eračunovodstvu

 • Izdani računi so oštevilčeni, preverjeni, podpisani in opremljeni z žigom pri stranki
 • Prejeti računi so preverjeni, oštevilčeni, opremljeni z datumom prejema pri stranki. Odvisno od opreme ima lahko stranka prejete dokumente skenirane. S tem imamo v računovodskem servisu vpogled v dokumente.
 • Pripravljeni dokumenti v računovodstvu se arhivirajo v računovodskem servisu vendar se pošljejo tudi stranki po elektrosnki pošti: plačilne liste, obrazci od obračuna plač in ostalih prejemkov, plačilni nalogi, DDV-O, bilance

 

Prednosti brezpapirnega eračunovodstva v podjetju Digital Logic:

 • nimate dodatnih stroškov s programi za vodenje poslovanja
 • nimate različnih podjetij za podporo programom in računovodstvo
 • ni dodatnega fotokopiranja dokumentov
 • na voljo imate vse tekoče podatke, tako kot jih vnašate
 • lažja pomoč strankam pri poslovanju
 • podatki so arhivirani dvakrat (skeniranje dokumentov in papirni arhiv) in to na ločenih lokacijah

 

Slabosti e-računovodenja:

 • samo enojna kontrola
 • znanje računovodstva stranke mora biti večje
 • preverjanje in verifikacija prejetih dokumentov, razporejanje po stroških  je na strani stranke

 

Primerjava klasičnega in brezpapirnega eračunovodstva:

 • pri brezpapirnem računovodstvu je enojna kontrola, pri klasičnem računovodenju je dvojna kontrola
 • v brezpapirnem računovodstvu so željeni podatki hitreje dostopni in ažurnejši, vnos je lahko hitrejši, saj se vse prejete dokumente vnese takoj po prejemu že pri stranki
 • manj administrativnega dela, fotokopiranja, medsebojnih obiskov (prihranek pri materialnih stroških in času) je v brezpapirnem računovodstvu
 • manj podvojenih opravil pri brezpapirnem računovodstvu - prihranek pri času in stroških
 • znanje stranke o računovodstvu mora biti večje v primeru e-računovodstva kot v primeru klasičnega računovodenja, stranka se mora držati navodil računovodskega servisa Digital Logic
 • kontrola prejetih dokumentov in verifikacija, številčenje, razporejanje po stroških je na strani stranke v primeru e-računovodenja

Izkušnje e-računovodenja

 • primerno za vsa podjetja z večjim znanjem računovodstva in izredno priporočamo malo večjim podjetjem z bogatejšim znanjem računovodstva