Poslovna uspešnost 2017

V letu 2017 lahko 1x izplačate dodatek za poslovno uspešnost, ki ni obdavčena z dohodnino in je v bruto znesku manjša od 70% povprečne plače v RS. Obdavčitev s prispevki seveda osbstaja. Neobdavčeno z dohodnino je izplačilo lahko samo 1x v letu 2017. Dejansko pa je obdavčeno izplačilo lahko poljubnokrat v letu. 

Maksimalni bruto znesek v decembru 2017 = 70% od povprečne plače v RS 1613,62 = 1129,53  - (primer izplačila B). V kolikor se izplača višji bruto znesek je izplačilo obdavčeno tudi z dohodnino (osnova je znesek večji od 1129,53€).  Dohodnina pa se obračuna glede na dohodnino pri izplačilu plač in je višja obdavčitev pri višjih osebnih dohodkih.

 

Po Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 se lahko izplačilo imenuje tudi božčnica, trinajsta plača, letna nagrada, itd.

 

Primer izplačila:

A)  Za brruto izplačilo 500€, zaposleni prejme neto znesek : 389,50€, pri čemer je strošek izplačevalca 580,50€

B)  Za bruto znesek 1.129,53, zaposleni prejme neto znesek : 879,67€, pri čemer je strošek izplačevalca 1.311,04€

C)  Za bruto znesek 1.500,00€ zapsoelni prejme neto znesek: 1.122,32€, pri čemer je strošek izplačevalca: 1.741,50€

 

Potrebno je poudariti, da je v primeru C) izračun narejen le kot primer, ker je obdavčitev z dohodnino odvisna od višine osebnih prejemkov, ki jih je zaposleni prejemal v letu 2017.

 

Potrebno pa je izpolniti tudi potrebni pogoj za davčno ugodnejšo obravnavo:

  • da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so zaposleni vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi zaposleni pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse zaposlene vendar ne nujno, da vsi delavci prejmejo enak znesek)
  • da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila (ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse zaposlene in ni nujno da vsi zaposleni prejmejo izplačilo za poslovno uspešnost).
  • da je zaposleni - prejemnik izplačila za poslovno uspešnost v delovnem razmerju (4. členom ZDR-1) z delodajalcem-izplačevalcem

 

Obširnejša razlaga na FURS:  http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Novice/2016/Del_place_za_poslovno_uspesnost.pdf