Aktualno oktober 2012

Slabosti zavarovalne podlage 040:

-         Ni regresa

-         Dohodnina prejšnjega leta odločilno vpliva na višino prispevkov v naslednjem letu, saj se poslovodja uvrsti v razred po višini dohodka, prejetega v prejšnjem letu

Kako bi spremenili zavarovalno podlago iz 040 na 001? Možnosti so:

 1. Da se opravi lastniški prenos (koliko odstotkov ni pomembno) in se pogodba o zaposlitvi podpiše z drugim lastnikom,
 2. Da lastnik ni hkrati direktor in je direktor druga oseba, s katero lastnik podpiše pogodbo o zaposlitvi

Kaj je izvršnica? Izvršnica je listina, ki vsebuje v evrih navedeno denarno obveznost dolžnika. Izda jo dolžnik, njenemu imetniku pa omogoča, da se neposredno poplača iz sredstev na kateremkoli računu dolžnika pri katerikoli banki v Sloveniji. Imetnik izvršnice bo tako lahko ob zapadlosti plačila papir prinesel v dolžnikovo banko, kjer bo poplačan. Ostaja pa dejstvo, da v kolikor dolžnik nima sredstev na banki, vam tudi izvršnica ne koristi.

S 1.6.2012 se je povišala tudi cena stroškov za izplačilo študentom preko študentskega servisa Račun za opravljeno delo študenta ali dijaka izračunamo tako, da znesku na napotnici dodamo 23 % (koncesijska dajatev) in 2 % (dodatna koncesijska dajatev) ter 20% davek na dodano vrednost, vendar se obračuna le na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev.

 

NETO

 

+

23%

(koncesijska dajatev)

+

2%

(dodatna koncesijska dajatev)

+

20%

(DDV samo na koncesijske dajatve -> 12% + 2%)

+

4,53 €

(pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje)*

=

BRUTO

 

ČE ŽELITE HITREJE IZRAČUNATI BRUTO ZNESEK (torej znesek, ki ga boste dejansko plačali):

NETO (znesek na napotnici) pomnožite s faktorjem 1,3 prištejete 4,53 € - v primeru, da študentski servis v vašem imenu izvede prijavo in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Primer:

Znesek na napotnici: 400 €

400 x 1,3 € = 520,00 + 4,53 = 524,53 EUR

 

Ali mi lahko pregledate izdani račun, če vsebuje vse postavke, potrebne skladno z zakonodajo? Na podlagi dolgoletnih izkušenj in razvijanja programov našim strankam omogočamo brezplačen program za izdajo računov, vnosa potnih nalogov, ki jim omogočajo, da se s tovrstnimi zadevami ne obremenjujejo temveč se posvetijo svoji dejavnosti, za katero so specializirani. Stranke se večkrat odločijo za program, sploh če ugotovijo, da ih sestava računa vzame preveč časa in da so bolj pomirjeni, če so računi narejeni na podlagi programa.

Kot plačnik DDV-ja se mi zgodi, da trenutno ne morem poravnati, s strani DURS-a sem medtem že prejel opomin za neplačane obveznosti. V tem primeru je potrebno poklicati na DURS osebo, ki je podpisana na opominu in jo vprašati, kdo bo vodil izvršbo. Obrniti se je potrebno na to osebo in ji razložiti položaj ter poskusiti poiskati skupno rešitev – lahko se dogovorite za delen zamik ali pa zaprosite DURS na podlagi predpisanih obrazcev za plačilo obveznosti za DDV v večih obrokih ter zraven priložiti potrebne dokaze, ki dokazujejo, da boste finančno sposobni poravnati te obveznosti v prihodnosti.

Ste vedeli, da je imelo konec avgusta kar 8,9% slovenskih podjetij bančne račune ni imelo odprte v Sloveniji? – Davčno je to dovoljeno. Velja, da na zahodu ne poznajo blokade računa, tako kot pri nas. Izterjava od takih podjetij je bolj kompleksna in pogosto neuspešna. Posredno se take dolžnike lahko izterja tako, da se Davčni upravi posreduje terjatev do le-teh in njihov trr.

 

Novosti na področju ddv od 1.1.2013 dalje - Zaradi spremenjenih določb, ki jih narekuje direktiva, bomo na DDV področju s 1.1.2013 spet deležni sprememb. Tokrat bodo spremembe vplivale praktično na vse davčne zavezance, saj bodo določena nova pravila pri izdajanju računov. Za pridobitve blaga iz EU bomo samoobdavčitev delali na drugačen način kot sedaj. Pri zaračunavanju storitev bomo imeli nova pravila za določitev kraja obdavčitve. Obeta se nam tudi dvig praga za vstop v DDV sistem iz 25.000 EUR na 50.000 EUR prometa, kar pa bo lahko povzročilo finančne posledice pri tistih, ki bodo izstopili iz sistema.

 

Ali lahko zaračunam storitev, za katero sicer za njeno opravljanje nisem registriran v poslovnem registru – vprašanje je aktualno predvsem za davčne zavezance? - Ne, za opravljanje take storitve se je potrebno doregistrirati, sicer s tem v povezavi tudi stroški niso davčni priznani stroški in posledično se tudi ddv od prejetih računov ne sme odbijati.

Samo za s.p.:  Kaj je poslovnim prostorom, ki je last fizične osebe in je nosilec s.p.-ja, vendar teh poslovnih prostorov nima v knjigah? Ali se stroški, povezanimi s tem poslovnim prostorom – takot stroški vzdrževanja kot tudi tekoči stroški davčno priznani ali ne? Kot fizična oseba sprejmem sklep o dopustitvi uporabe zasebne nepremičnine za poslovne namene s.p., določim postavke kot v najemni pogodbi (površina,skupni prostori,delitev stroškov v razmerju,tekoče vzdrževanje), te stroške povežem s kalkulacijo lastne cene.

 

Predvidene DDV spremembe s 1.1.2013:

 • nova pravila za določanje kraja obdavčitve (najem prevoznih sredstev, dela na premičninah,…),
 • nova pravila za obračun DDV (pridobitve in dobave blaga znotraj EU, storitve in samoobdavčitev,…),
 • izdajanje računov po novem (do kdaj se izda račun, katera zakonodaja se upošteva,…).
 • elektronski računi,
 • hramba računov,
 • plačana realizacija,
 • predviden dvig praga za vstop/izstop iz DDV sistema (posledice prenehanja DDV registracije),
 • novosti na eDavkih,
 • sodbe, ki vplivajo na naše poslovanje.

 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko elektronske pošte: andreja@digital-logic.si